Thursday, 26 March 2015

harcsa - veránka - mókus őrs - szegfű

Mai kirándulás sok nehéz emléket hozott. Csertapart - Vénduna.
---
"Raboltass el velük."
"P. Nem tudod miről beszélsz. Ennek a szertartásnak iszonyú hatalma van az elme fölött. Ezidáig senki sem tudott kiszabadulni belőle."
"Akkor én leszek az első. Mondd el a szertartásrendet."
"De ez nem játék, nem mehetsz be oda, mert akkor elveszel örökre."
"Ha nem tudok kiszabadulni akkor nem is tudom emgtanítani a többieknek sem hogy hogyan tudnak ők kiszabadulni és felépülni ebből. Vagy megteszem és sikerrel járok vagy elpusztulok - nektek meg hatalmasra nő az erőtök. Akármi történik akkor is be kell vitess és ki kell jutnom segítség nélkül. Tudnom kell hogy lehetséges-e és hogyan."
"Rendben, de ha elvisznek teljesen magadra maradsz. Nem lesz katonai segítség, fegyver és felmentő csapat."
A beszélgetés a Mókus őrs vezetőjével Szegfű Kovácseviccsel.
---
A lány félholtan feküdt már. A körben alvadt vér, némi szemét ruhadarabok. A még élők ernyedten feküdtek. A Gyerek körbejárt lassan mert ereje neki is fogytán volt. Az utolsó szertartás után érezte hogy nincs már semmi ideje. A mester ereje brutálisan kitöltötte az agyát. minden maradék erejét össze kellett szednie, hogy mozogni és gondolkodni tudjon. Két gyereket talált akik még reagáltak a kérdéseire. Egy magas vékony srácot és egy pici lányt.
"Meg kell szöknünk innen. Muszály."
"Én már egyszer megpróbáltam, de nem megy. Elment minden erőm és összeestem."
"Merre indultál és mi volt ott? Hol lehetünk? A fák alapján valami kontinentális helyen valahol a ráktérítő és az egyenlítő között." ... A gyerek már azt sem tudta mikor beszél hangosan és mikor csak magában gondolkodik.
"Arra lefelé mentem és ott víz van. Nem lehet átmenni."
A próbálkozás nem jött össze és az őrök visszajöttek. Újabb pár nap telt el ernyedt bágydtságban. A gyerek rájött hogy van valami az ételben. "Böjtölnünk kell. Ne egyétek meg a kaját és lesz erőnk elindulni."
Tényleg javult valamelyest a tudatának az állapota, de ugyanakkor gyengülni is kezdtek. A szokásos adagot mindig elásta a földbe. Megfigyelte hogy az őrök és az irányító oroszul beszélnek. "Tehát Oroszországban vagyunk." gondolta.
"Próbáljuk meg szeretni egymást" - mondta nekik. "Maradjunk közel egymáshoz és öleljük meg egymást. Szeretkezzünk ha tudunk és amíg van erőnk hozzá. Életben kell maradnunk."
A kör szélét egy a földbe húzott vonal jelezte. Mágikus erő védte ezt a vonalat, aki átlépte az azonnal elveszítette az erejét és ha az őrök ott voltak azonnal agyba főbe verték majd a következő szertartás alkalmával feláldozták.
A legtöbb gyerek teljes agyi bénultságban ténfegett és nem reagáltak semmilyen kérdésre. Teljesen bezárkóztak, elvesztek a sokk állapotában valami kataton üveges magányban. A legtöbb már nem is érzett semmit sem és amikor baszták vagy verték még csak nem is kiabált vagy tiltakozott. Ezeket feláldozták a következő szertartásnál. Kísérleteztek. Időnként azt beszélték meg hogy milyen legyen a szertartás sorrendje és ki mit csináljon, mikor.
Azután eljött az este. A gyerek kihallgatta hogy aznap este üres lesz a sziget nem jönnek vissza csak reggel. "Ugyan már, ezek? Hova mennének, meg hogyan? röhögött a társával...
És elindultak. A gyerek felemelte a lányt, olyan könnyű volt mint egy lepel. A srác meg nehézkesen felállt. A kör szélén azonban megtorpant. "Nem megy. Én nem tudom átlépni." "Csak egyet lépj. Hunyd be a szemed és lépj egyet. Csak egyet." nagy nehezen lépett egyet azonban látszott rajta hogy elönti a víz és szédülni kezd. "most a vonalon állsz már. Nagyszerű lépj még egyet. Csak egy lépést." S lépett még egyet.
Lassan kínlódva, haladtak majdnem kétpercenként egy lépést. iszonyú erőfeszítésbe került a gyerek sokat próbált testének is minden lépés. Alig haladtak valamit a fák között és egyenlőre azt sem tudta jó lesz-e ha délnek tartanak. De mentek és ez volt a fő. Talán olyan 100méter után a magas srác összeroskadt. "Menjetek tovább nélkülem én nem bírom" - lihegte kimerülten. A gyerek teljesen kétségbe esett. "Meg kell dícsérni" villant át az agyán. Dícsérni kell. S rá is kezdett: "J. figylej ide rám. Amikor elindultunk azt mondtad képtelen vagy átlépni a kör határát. Mégis átlépted. Azóta jöttél sok sok lépést. Igenis tovább tudsz jönni. Pihenünk egyet és lépünk megint egyet. Mindig csak egyet."
S ismét mentek egy pár lépést. A gyerek is kezdett kiemrülni - s most már mgaában darálta ezt mint egy verset. "Csak egy lépést. És pihenünk és megint egy lépést." Egyszer csak azt vette észre hogy egy halk női hang ismétli a mondókáját a fejében. A lányka volt az. A szeme csukva a szája mozdulatlan. De a hangját tisztán hallotta a fejében. "Csak még egy lépés. Csak egy. Mindig csak egy. Így tudok én is segíteni. Ezt tudom mondani neked." "Jól van ez nagy segítség. Érzékeled J.t is? Jön? Mi van vele már nem is hallom hogy lépdel-e." "Jön még. De nagyon fáradt." Csak egy lépés.
Egyszer csak egy vízparthoz értek. Óvatosan a földre fektette a lányt s körülnézett a víz túlfeléről átszűrődő fények felé. A gyereknek a földbe gyökerezett a látványtól a lába.
"Ez Baja. Ez a Bajai Duna híd futott át az agyán a felismerés. Magyarországon vagyunk. Itt lakik az egyik alterem." Hirtelen még vagy 20 kép és arc villant át a fején akik ehhez a karakterhez tartoztak valahogyan és elöntötte az indulat. "A kurva tetves anyátokat." ... Közben J csak állt kimerülten majd térdre roskadt a lány mellé. A lányka mozdulatlan ajkakkal kérdezte: "Mi az az alter?" A gyerek hirtelen a kezeit kezdte vizsgálni, majd felrántotta a pólóját és a köldökét nézte meg, majd az arcát tapogatta és a füleit. "Nem tudom most elmondani, majd később." "Itt lakik anyám. Azaz innen raboltak el engem." A felismeréstől hirtelen visszatért az ereje. Nekiszaladva fejest ugrott a vízbe. J teljesen elkeseredve eldőlt a homokban: "Ne menj el..." "Visszajön." mondta a lányka hangosan "Látott egy ladikot a túloldalon érte megy."
Átjutottak a túloldalra. De a kalandjuk még nem ért véget. Házak között botorkáltak és egyszer csak egy furcsa ház furcsa figuráiba botlottak. J meredten megállt. "Itt nem mehetünk tovább. Ha elmegyünk előttük meghalunk." "Bazdmeg J gyere és csak a lábodra figyelj. Mindig csak egy lépés. Emlékezz hogy így léptük át a kör szélét is. Élni fogunk és kiszabadulunk." És mentek tovább.
Mikor elértek az alter szüleihez. Ételt és fürdőt vettek miközben elmondtak mindent. De valahogy senki sem hitt nekik.
---
"El kell nekik mondanom."
"Fiam ha elmondod nekik azzal kiszabadítasz egy olyan szellemet a palackból amit nem fogsz tudni visszagyömöszölni."
"Igen. Tudom. De te is tudod hogy soha nem lesz ennek vége addig amíg fel nem ébresztünk mindenkit és mindenki meg nem érti hogy mi történik. Amíg nem értik meg addig egy kis csopot uralkodik a massza felett és megyünk tovább ugyanabban az irányban. De közben ki fognak kerülni a fegyverek amiket fejlesztettünk. És a massza meg az irányított zombik használni fogják őket. Te is tudod hogy nincs más választásunk. létre kell hozni azt a még nagyobb erőt ami rákényszeríti őket arra hogy létrehozzák a még ennél is nagyobb erőt azért hogy kénytelenek legyenek létrehozni a legeslegnagyob erőt, ami a valódi szeretet hatalma. Sajnos ezt nehéz szívvel de nekem is meg kell tennem ugyanúgy ahogy ti is megtettétek. Sajnos ők a sátánista szertartást fogják választani - tudom."
"Így van fiam. Jól látod."
---
Elmondtam nekik. Beszéltem a három fő okkult erőről amivel az embereket irányítani lehet. A félelemre alapozó vér-szertartások, a nemiségre alapozó szertartások és a valódi szeretet hajtóerejére alapozó nem irányító mint a legerősebb mind közül irányvonal. Ezt nagyon kihangsúlyoztam többször is. Elmondta nekik hogy a sátánista irány látványos trükköket nyújthat, de rövid távon hat, mégha erős is utána ugyanolyan gyorsan el is veszítik a hatalmukat, s rendkívüli függőséget okoz. (Deák bill Gyula saját maga darabolta fel a saját lábát, először csak az ujjait vágta le áldozatként azután egyre feljebb ment. Annyira hatalmában tartotta a feketemágja ereje. A Dériék szorították sarokba és nem engedték hogy más embert feláldozzon. Ezért kényszerült önmagát csonkítani, mert állandóan figyelték. Persze hozzáteszem hogy a Dériék valahogy a zsidó oldalon elfelejtették az ugyanilyen jellegű tisztogatást, csak a magyar oldalra koncentráltak, mert így próbálták gyengíteni őket... és ezért is kellett nekik annyira a technika is, mert maguk a véres kezük miatt elnehezedtek és eltompultak - a gyilkolás elveszi a spirituális erőt.)
Rossz vér... amikor rossz vért áldozol akkor nem teljesítik az istenek amit kérsz tőlük  mondta bill anno nekem amikor erről kérdeztem. Az istvánról tartott előadásom után én ajánlottam hogy legyen ő a táltos - mert ő gyakorolta a véráldozatot és így igen hiteles lehetett a darabban. Az is lett.
Elmondtam a miniben a nemiségre vontakozó részeket is. És elmondtam azt is hogy a valódi szeretetre épülő közösség ereje a leghatalmasabb, de ez nem olyan látványos csinadratta dolog és sok kitartó munkával jár. A szertartások sokkal egyszerűbbek és tiszták. De ez a legeslegerősebb mind között.
De ők a sátánt akarták. Körbekérdeztem és mindenkit kényszerítettem arra hogy hangos szóval színt valljon ő mit akar. Elmodtam azt is hogy mindenki meggondolhatja magát de ha belemennek valamelyikbe az első ettő közül akkor azok nagyon erősen függővé fogják őket tenni és nagyon nehéz lesz néhányuk számára pedig lehetetlenné válik a valódi szeretet alapjaira visszatérni. majdnem egyhangúlag úgy döntöttek hogy ők a sátánt akarják. De volt aki nem ezt akarta. Később külön foglalkoztam velük.
S elmondtam nekik mindent amit tudtam. Elindítottam egy lavinát.
---
"De Péter miért tennéd ezt? Megőrültél?" "Nem Anikó. Nem. Nézd csak meg magad. Megdugattad velem a fenekedet csak azért mert valami babonaszerű hülyeség miatt - pedig te értelmiségi vagy - úgy gondoltad hátha akkor szép kerek lesz majd a popód... Egyik feled azt mondja hogy ezek legendák és mese, de azért ebben reménykedsz titokban... S közben tenni érte te sem akarsz. És tudod mitől lesz olyan szép kerek popója egy nőnek? A futástól, a bringázástól, az úszástól, meg a lépcsőn való békázástól" - s nevetve beleharapott...  "A kemény munka az amitől ez megtörténik. De ezt egyikőtök se szivesen vállalja, mindannyiótok a könnyebb gyorsabb utat szeretné ahol jön a varázsló és pikk pakk suhint a pálcáával és kész a csoda. Csak nekem ne kelljen semmit se csinálnom." "És ugyanez megy kicsiben is meg nagyban is. Egészen egyszerűen rátok kell szabadítanom a poklot ahhoz hogy valaki megmozduljon. És egyébként is ki kell hogy derüljön ki, hol áll ebben a stratégiai irányválasztásban. jelenleg is itt vannak ezek az emberek közöttünk csak most senki nem tudja hogy kik azok. Ha ezt elkezdem, pontosan tudni fogjuk kik csinálják, hogyan és végül fel is fogjuk tudni számolni. másrészről a közösség pedig meg fogja tanulni a saját vérén hogy igenis tennie kell és cselekedni és oda kell figyelnie arra amit mondok és mindazok mondanak akiket eleddig lehülyéztek, meg elhallgattattak, mert minden harmadik családban megy a vérfertőzés és a kiskorúak megrontása, kínzása - de mindenki hallgat, mert mindenki benne van. Ki aktív részese, ki profitál belőle, ki hallgatólagos félrenéző mint a legtöbb. Te tudod a legjobban hányszor kértem segítséget. Még a rendőrségre is bementem. Papírt se akartak írni arról hogy ott jártam. Nekem kellett kiharcolni hogy felírja miért mentem be segítséget kérni. Még a feljegyzések is eltűntek szerintem azóta."
Csak dermedten nézett egy darabig.
"Igazad van." "És ebben mi is sárosak vagyunk." tette hozzá még mindig kicsit dermedten. "Ez maga a pokol."
"Az. Pontosan az. De végül véget fogunk vetni ennek."
---
volt közöttük egy harcsabajuszú, papp lajos szívsebész, meleghangú patrióta, harcsa, harcsabajusz, duna, vénduna, veránka, veronika, harcsa veronika, a mókus őrs, szegfű a dunában, szegfű a rózsaszín elefánt orrmánya alatt, szegfű a kovács a fő irányítójuk, oroszul beszéltek, jól beszéltek oroszul, a kovács adott egy pár embert, "figyelj ez már nekem is sok amit ezek művelnek" s közben Ő irányított, azt gondolta a gyerek nem tud kiszabadulni úgysem, mert ő az erősebb, "Te ez a kovács nagyon erős nem bírunk vele" - csisztu, agancsos a drága agancs, Boros, Bogár, vadászhálózat, erdőkerülő "nem a vadak miatt hordom itt a puskát" kalocsa béla "hát persze hiszen ő IS nyúzta a békákat ott a lakótelep helyén amikor még mocsár volt" mondta apám, a sanciék is, a kakasfesztivál rémen, a vér hatalma buffy stmary, mogyoró korél, mogyi, mindegyik alá lett rakva egy cégkomplexum, kávézók, csodakalap, csodaszarvas, így jelölte meg őket a veronika, én nyitottam ki a palackot, de nem én csináltam, segítettem nekik, mert nem segítettetek nekem, bosszúból és kényszerből, mert muszály volt, közben megpróbáltam kimenteni akit tudtam, hogy éljenek és segítsenek megértetni a többiekkel hogy mekkora erejük van ezeknek és hogy muszály tenni valamit, mert a sátánizmus elpsuztítja a gyakorlóját a mesterével együtt és a környezetét is midnenkivel együtt, mert ilyen a struktúrája és a működésmódja; próbáltam az összes vér-áldozatot használó csoportot felderíteni, az orosz zsidó-filozófikus szarvasos csoport a legerősebb mind között, a csodaszarvasos legenda is innen indul, az indiánok birodalma is ezért pusztult el, mert felzabálta önmagát az emberáldozatok miatt, a zsidók elkezdték takarítani de ímmel ámmal, mert azért a halatmat szerették szeretik, a magyrok is ezét buktak el, mert felzabálta önmagukat, a rizsa is és a családja is, ez nagyon fáj erre nem akarok gondolni, nem akarom elhinni pedig így van, utálom ezt az egészet.
---
A dériék még most is azon mesterkednek, ők (is, de már nem vagyok benne biztos ügyes kikupálódott ez a csávó, de nem bízom benne alapból mert zsidó és a végletekig csal) pakolják ki az elektronikát és engem basztatnak vele. De sebaj ez is visszafelé fog elsülni.

Rossz vér

A sátánista szertartás, véráldozat tiszta vért kíván, mert ha rossz vért áldozol akkor rontást hozol magadra a varázslat a visszájára fordul.
---
Szeretnék veled élni, de a mi életünk úgy nézem véget ért mielőtt elkezdhettük volna élni. Ha valaha lehetőség lesz erre és működik - jó lenne.
---
Minap mintha a Gömzsiket láttam volna. "Ott ordított a város főterén, olyan erővel hogy még lent az ifjúsági házban is meghallottuk és kiszaladtunk hogy mi ez. És mégse mozdult emg senki. Pedig azt biztosan sokan meghallották."
---
"Megyek haza apám épp fordult ki a disznóólból a gyatyája félig lent az egyik oldala tiszta disznószar." "Ha te nem baszol akkor megbaszom a disznót, vagy a gyerket."
J már régóta ennek a telepnek a folya volt. Nem voltak kerítések sem őrök, de a tábort nem tudta elhagyni. Nem volt hozzá ereje. Valami megfoghatatlan erő ott tartotta. El kellett végeznie a szertartásokat.
De mit esztek? valamit csak esztek? - Persze indőnként jönnek egy furgonnal és hoznak valami ennivalót.
---
"Ne haragudj készíthetek egy fotót rólad, olyan érdekesen jön ki ez a háttér veled együtt. És ha megkérhetlek húzd felegy kicsit s zoknyádat hogy  láttszon a térded." - "Mást nem akarsz?" "Hát ha még itt leszel egy óra múlva."
...
"P én is benne vagyok de nagyon erősek én nem vagyok képes ellenállni. Már százszor megpróbáltam és elbuktam. ... Olyan érzés mintha egy búra lenne a fejed körül, mintha az érzékeid valami láthatatlan ködbe kerültek volna és mintha ez a láthatatlan köd irányítaná a mozdulataidat. Csak azt látod amit ők akarnak, például megyek az utcán és látok egy tárgyat - teljesen közönséges tárgy, mondjuk egy gyufássaktulya, vagy agy coca-colás palack a járda szélén - de olyankor valahogy kiemelkedik a környezetből valahogy tudom hogy nekem van odatéve hogy fel kell vennem, olyan mint amikor a fotósok kiemelnek valamit egy fotón úgy hogy a többi részt egy kicsit eléltelenítik. csak azt látod és tudod hogy neked van ott, nem tudod miért de amikor odaérsz tudod hogy fel kell venned. Azután mész tovább és tudod hogy ide le kell tenned. És néha csakennyi a dolgod néha sokkal durvább. Amikor elirányítanak egy buliba és ott elvisznek félre, megbasznak és csikkeket nyomnak el rajtad miközben végig ilyen állapotban vagy és azt sugoddossák végig a füledbe hogy szeretlek meg imádlak és gyönyörű vagy. Csak hagyd a harcosokat hadd szórakozzanak egy kicsit."
---
Gondolatvezérelt számítógépesített támadórendszer a hozzáférés a mentális erő függvényében priorizált. És persze attól függően hogy mennyit fizetsz kerülhetsz feljebb... Nos ezért jó az ilyen energia fegyverzetet fejleszteni és jól bekavarni nekik, mert akkor egymásnak esnek.
---
Ott tartották őket ilyen táborokban, időnként hoztak újakat, akiket kijelöltek áldozati alanynak. Meg időnként orgiákat is rendeztek, jöttek katonák, gyilkosok és kielégítették magukat, meg is öltek néhányat ilyenkor ahogy kedvük szottyant.
Igen csak azokat mentettem ki akikről úgy gondoltam érdemes. A többit ott hagytam. Azokat akik próbáltak ellenállni megpróbáltam kiszedi onnan. A többiért nem mozdultam.
Így is elfogyott belőlem minden.
---
A massagyuri is helyettesítőket használ emlékszem ő magarázta el több alkalommal mi az a szódium és legutóbb meg már nem tudta mi az. Ilyen hibár ő nem követne el mert tudja hogy lebukna nálam, az már egy helyettesítő volt. ugyanígy az Ikó is szerintem. Egyébként ő se mert volna ennyire gyatra módon közelíteni, attól ő sokkal ravaszabb. A kollár a is benne van, az etele, a sekó is, vagy talán ő csak volt nem tudom. Elég szar ügy ez. Ja a Dani szintén. Érdekes fazon van még benne valami töredéke a jónak.
---
"Mindenki órákat zeng arról milyen jó veled dugni, de nekem nem volt annyira extatikus - most ne sértődj meg, de ahhoz képest hogy miket mondtak rólad ahhoz képest, jó volt de nem volt annyira hatalmas extázis." "Anikó ezek akik a történeteket faragják meg ódákat zengik olyan dolgot tanultak meg tőlem ami egy egészséges társadalomban teljesen természetes. Ezek itt soha nem tapasztalták meg a valódi szeretetet, avalódi figyelmet a valódi odafordulást és a vlódi kölcsönösséget. Főleg nem a nemiség terén. Itt MO-n a lakosság 80-90%-a nem ismeri a valódi szeretetet Angliában is igen rossz a helyzet de ez gyakorlatilag világméretű probléma. Soha nem tapasztalták meg. Nekik ez egy hatalmas extázis. Te valószínűleg ismered a valódi szeretetet és ezért neked ez nem jelent akkora meglepetést. De te is mondtad hogy a korábbi pasiaidat például nem szivesen szptad le. De engem, velem valahogyan ez őszintén és szivesen ment. Ez is valószínűleg azért van, mert bennük volt ugyan valamennyi szeretet de nem volt teljesen őszinte és odaadó."
"És te mit gondolsz nekem milyen férfi lenne a mgefelelő társ?"
"Mindneképpen olyan aki tudja milyen a valódi szeretet ez alap, de mivel te is hiperintelligens vagy hosszabb távon csak olyannal tudsz majd igazán együtt élni aki észben és főleg a hozzáállás irányában passzol hozzád és tudtok együtt dolgozni valamin. Az ilyeneknek mint mi, kell a tevőleges együttműködés és a szellemi összang is."
"Szerinted mi az esélye hogy találok ilyet?"
"pfff...." nevettünk. "Hát egy jó darabig elég kicsi esélyed lesz erre, de ha beindulnak a dolgok akkor sokan fognak felébredni mély álmukból, sokan kilépnek majd a delejes varázsból és akkor már növekedni fog a lehetőség erre is."
"Mégis mennyi idő?"
"Nem tudom. 15-30 év, a legjobb esetben is mondjuk 10. De ha jó helyeken keresgélsz akkor találhatsz előbb is."
"Mégis hol?"
"Hát azok között akik velünk dolgoznak. Tudom ők nem a legszebb lelkek de közöttük előbb találsz ilyet. Addig meg meg kell tanulnunk örülni annak ami van. Az ilyen pillanatoknak, együttléteknek mint ez itt."
...
"Nézz a szemembe és mondd ki mit szeretnél és megteszem neked."
"Nyalj ki kérlek."
---

Wednesday, 25 March 2015

kézjelek

Az emberi psziché több rétegből áll. Az első réteg amit a legtöbben ismernek az egyéni tudat szintje. Ez tartalmazza az egyéni testhez tartozó emlékeket amire a testhez tartozó elme


képes emlékezni - és ezen kívül összekapcsolódik egy olyan tudaton kívüli és belüli mezővel amiről sokkal kevesebb szó szokott esni, de valós és emlékek tárolására alkalmas, erőket mozgósítani képes, és kommunikációra is alkalmas egymástól fizikailag is távol lévő elmék között. Rupert Shaldrake ezt a jelenséget úgy nevezte, hogy morfogenetikus mező - CG Jung úgy hívta hogy kollektív tudattalan, Einstein éternek nevezte.
Ez a mező vagy erő egészen különleges dolgokra is képes - de csak egy példával a telepátia jelensége mögött is ez rejtőzik. Az empátia (mások érzéseinek érzelmeinek az érzékelésére való képesség) is ebben gyökerezik.
A különböző okkult hatalmakat használó azokat manipuláló és azokkal élő vagy visszaélő többnyire ma is titkos közösségek ezt a mezőt vagy erőt jól ismerik és alakítani is tudják. Ez a mező egyébként képes önálló személyiségként megjelenni azaz rendelkezik olyan tulajdonságokkal mintha egy létező személy volna. Sok létező személy képes telepatikus módon betörni mások tudatába, álmába - de amikor ez a sok pszichéből fakadó erő kezd működni olyankor egy az egyénektől független entitás is megjelenik. A több egyén egy irányba fókuszált tudatából fakadó erővel és hatalommal sokan visszaélnek, mert különböző manipulációkat lehet ilyen módon véghezvinni.
A legfőbb műhelyek és irányok szimbólumokat is rendeltek a saját eszméik megjelenéséhez legyen az egyén, cég, közösség, intézmény, ország eseteiben.
A gondolkodási irány azaz fő eszmei irány tudatban és tudaton kívüli megjelenésének egyik kifejeződési formája amikor egy egyén teljesen tudattalanul is megjelenít egy kézjelet.
A kézjel megjelenhet tudatos póz következményeként és megjelenhet tudattalanul is. A kézjel egy tudatállapothoz vag tudattartalom megjelenésekor aktivizálódik. A beavatott tagok különböző értelmi és pszichikai képességétől és állapotától függően jelenik meg a szimbólum ami jelzi az akkori tudattartalom állapot kapcsolódását a kézjellel szimbolizált közös tudathoz vagy annak a csoportnak egy nagyon erős tagjához.
Tehát pl egy gondolatolvasó vagy különösen érzékeny elme egy másik páholytaggal beszélve a tudatát arra koncentrálva azon kaphatja magát hogy az esetről készült videófelvételen önmaga kézjelet ad le. De megtörténhet az is hogy csak egy olyan témáról beszélve, egy olyan specifikus irányt képviselve szintén öntudatlanul megjelenik egy kézjel. Azok az emberek ugyanis akik olyan közösségek tagjai akik sokat tudnak a közös tudat létéről és működéséről, sokkal többször kapcsolódnak is ahhoz. A közös tudat időnként jelzéseket ad a benne ektív részes egyének számára és harmonizálja a tagok együttműködését. Így lehetséges hogy egy egyén több csoport közös tudatával is kapcsolatban lehet és leadhat kézjeleket.
A három legnagyobb és legerősebb csoport akik kézjelet használnak a sátánista típusú közösségek akik a véres trauma alapján manipulálják és sokkolják az egyének tudatát, egy másik nagyon erős csoport akik a nemi izgalom a szexuális erő feltámasztását emelik tovább felfelé a koronacsakra felé, és egy harmadik akik a filozófia a gondolkodás réseit használják. Vanezeken kívül még egy fő csoport akik tualjdonképpen a elgerőssebb csoport, de ők nem tömörülnek titkos páholyokba és ők azok akik a vlódi szeretet alapjain tartoznak egy közös tudat és energiamező alkotóelemei közé. Ezen utóbbiaknak nem kell kézjeleket használniuk felismerik egymást egy érintésből, cselekedeteikből.
Egy egyén kapcsolódhat bármelyik csoport közös tudatához amikor beengedi más tudatának tartalmait feltéve hogy erre képes.
Azok akik beavatást nyertek egy olyan titkos társaság berkeinbelül amely szigorú hierarchiát alkotott és manipulatív - azok egy másik páholytag felszólítására megmutatják a beavatás fokát egy kézjellel tudatosan vagy tudat alatt.
A valódi szeretetre épülő közösségnek nem kell titkolnia semmit, nem kell elrejtenie a tagjait és nem akarja mesterségesen fenntartani a struktúrát sem - tehát nem manipulál ezért a kézjelek használatának semmi értelme a számára, hiszen midenki ott és akkor oda kerül a dinamikusan változó struktúrában ahol a legnagyobb szükség van rá, és az irányít aki az aktuális feladatot a legjobban el tudja látni. Ez a természetes hierarchia.
Én magam mivel végig kellett elemeznem minden (minden) titkos csoportot és páholyt, sátánistát és alkkimistát, zsidó véráldozót és tömeggyilkos áldozót - én tudat alatt szoktam jelezni amikor megjelennek az ingerek. Sajna ez maradandó, de nem gond. A tetteim maradnak irányban és követem azt az utat amin elindultam. A velódi szeretet birodalmát építem a régi zsarnoki rendszereket pedig lebontom - akármilyen gyönyörű színes csodakalapos, tiszta beszédű és szeretlek szép csomagban álcázza magát.

okkult hatalom

"Segítettél nekem, én is segítek neked. Nem szeretlek ugyan de ezt megteszem mert akkor segítettél amikor a legnagyobb szükségem volt rá." Déri
"Hehe. Te még ezek szerint nem tudod, de a gyakorlatban ez a szeretet..."
---
"Ezek azt hiszik a technika a minden és az felül tud írni bármilyen természeti jelenséget. Nos a helyzet az hogy a technika is csak olyan eszköz, tárgy mint a fű, a fa, az élőlények, az ember. S ha egy embert lehet manipulálni akkor egy tárgyat is. S ha a szelet lehet technikailag manipulálni akkor pszichésen is lehet. és fordítva."
"Tudod ezek a sátánimádók egy darabig arról voltak híresek hogy halhatatlanok. Ezt a tudást úgy ülették el a közös tudatban hogy egyrészt helyettesítő figurákat kezdtek használni ha meghalt egy fontos figurájuk, másrészt mindig igyekeztek olyan fegyvereket fejleszteni amik ellen tudtak védekezni, és gyakorolták a küzdősportokat a legtöbb igen magas szintű ismeretekre tett szert a halál művészetében. Így hiába ölték meg őket a rendes emberek akik tudták hogy ők a gonosz és ők irányítanak sok mindent, a többiek szemében elpsuztíthatatlannak tűntek. Persze a rendszeren belül tudták hogy mi a helyzet és  sokszor ők maguk irtották ki egymást hogy egy jól idomított helyettesítővel át tudják venni a másik területét, cégeit, hatalmát és pénzét úgy hogy közben nem robban ki bandaháború."
"Le lehet győzni a technikát pusztán mentális eszközök segítségével." "Gyakorlás kell hozzá és kitartás." "De amíg a tudatod rááll ennek a ténynek az elfogadására, nem árt a technikai segítség, vagy némi kapaszkodó."
---

harcsa-móki

Megkínozták. Érzékenysége messze átlagon felüli. pontosan ezért megkínozták - ugyanazon ok miatt, mert a trauma jó alap a sátánista típusú kontroll kiépítésére a későbbi beavatáshoz. A kínzás neki még brutálisabb volt hiszen a pszichéje és az értelme remek gyöngyszeme az emberi tudatnak. Valami hasonló emberpiacon szedtem össze mint ahol azok a lányok is kikötöttek a többi szarláda jóvoltából. Annyira rosszul volt hogy jártányi ereje sem maradt szinte. Hogy fel tudjon épülni miközben ebben a mocsoktengerben kell valahogy megélnie anélkül hogy mellette lehettem volna segíteni - ezért találtuk ki a harcsa és a mókus szerepeit. Egyrészt leköti az átlagon felüli pszichéjét a feladat, másrészt kiszivárogtatja és megmutatja a kétkedőknek a városi álcázás és a karakterépítés fogásait miközben muzsikál és megél valahogy. Tudtam hogy el fog jönni az az idő amikor az eredeti személyisége már eléggé megerősödött ahhoz hogy felszínre törhessen. A gyökér karakter a harcsa ennek egy altere a mókus. Van más altere is, de azok nem publikusak majd ő megosztja ha akarja - meg nem is emlékszem rájuk. A cél tehát pszichés védelem volt egyrészt azért hogy a manipulációk ellen védett legyen és ne őt magát hanem az altereit manipulálják - mert úgy sokkal könnyebb elviselni a bántalmakat is, főleg az ő már eleve összetört pszichéjével. Bele is manipulálták sokmindenbe. Remélem jól van. Azt hiszem a mókust már elengedte és rábízta a helyettesítőkre, hadd gyakoroljanak és játsszanak vele. És úgy tűnik a pszichéje megérett és megerősödött annyira hogy már kezd vagy visszatért az eredeti énjének némely vagy bizonyos része is.
Szeretem. Az eredetit is és a kreaálményokat is. Egy kicsit én is benne vagyok.
---
"De az igazi férfi volt."
Köszönöm. Te igazi ember és nő.

sátánizmus - sámánizmus

A státánista típusú hatalom gyakorlatilag egy piramisrendszerű hatalmi struktúra. Ugyanúgy mint bármelyik másik titkos társaság ez ilyen típusú közösség irányítói az alájuk tartozókat teljes kontroll alatt akarják tartani egészen a halálig. A jelöltek kisgyermekkortól kezdve tenyésztődnek ma már mint minden az elmét kívülről kontrollálni, irányítani, távirányítani akaró titkolózó háborús viselkedésű közösség vagy ember. Mert ugye SzunZe óta tudjuk hogy a háború az amikor valaki a saját elképzelését és akaratát a másikra akarja erőszakolni, kiterjeszteni.
A jelölt elme tehát erősen meghatározott kontrollált körülmények közé szorítva fejlődik, nem hagyva teret a természetes fejlődésnek hanem egy meghatározott irányba terelve, kényszerítve erős béklyóban tartja a biológiailag és pszichológiailag kialakuló elmét. Ez gyakorlatilag olyan mintha a fát - amely természeténél fogva felfelé szeretne növekedni - megakadályozzuk a felfelé való növésben valamivel. Ilyenkor a fa az élet törvénye szerint megpróbál valahogyan túlélni és túljutni ezen az akadályon. Elhajlik és oldalirányba nő egészen addig amíg az akadály ott van és nem engedi felfelé nőni. Abban a pillanatban hogy az akadály eltűnik a fa folytatja a növekedését immár a természetes irányban. Viszont a törzse már görbe marad, a göcsört nem múlik el belőle.
Ezen hasonlat szerint dolgozik a születéstől való elmekontroll is és a trauma alapú elmekontrollok közé tartozó sátánizmus szintén.
A sátánisták beavatási szertartása tulajdonképpen megtörténik egy trauma okozásával egészen kis korban - sokszor már magzatkorban. De ez önmagában még csak egy sérülés a testen és a pszichén ami egészséges környezetben meggyógyul, meggyógyítható. Ahhoz hogy a sátánista uralkodó uralkodni tudjon, szüksége van egy olyan gondolkodási keretrendszer kialakítására ami lehetővé teszi a könnyű irányíthatóságot. A sátánisták - és egyébként a többi mások elméjét irányítani kontrollálni szándékozók ugyanígy -  egy külön szimbólum és külön nyelvi rendszert építenek fel a tenyésztett áldozatban. Például az irányító személye a Mester, a Nagyúr, a Tartótiszt, a Vezér, és egyéb misztikus neveken szokott futni (Thor, Baphomet...stb), amit gondosan megválasztanak a célból hogy a kontrollált csak az felette álló irányítónak engedelmeskedjen.
A gondolkodási keretrendszert általában szintén már irányított gondolkodású "szülők" alakítják ki, jól ellenőrzött keretek között. Az Öreg gyakorlatilag mindig elszeparálta a gyerekeket a saját családjuktól és átrakta őket más szülőkhöz, mert így a szülők alkalmassá váltak bármilyen feladat végrehajtására a gyerekeken beleértve az erőszak, a nemi erőszak, kínzás, pszichológiai kínzás és a jutalmazás megfelelően időzített elegyét.
A hit valami láthatatlan mester vagy istenféle létében és mindenható voltában az egyik lényeges eleme a sátánista - de ugyanúgy a többi - elmekontroll rendszerekben. Ezt a hitet egy fiatal elmében egyszerű trükkökkel ki lehet alakítani. például folyamatos technikai megfigyeléssel és időszakos visszajelzésekkel arról hogy "a mester mindig tudja hogy mit csinálsz". A kívánt hatás óriási lesz ha mindezt telepatikus csatornákon kersztül végzi el egy ilyen képességekkel rendelkező mester. Egyszerű jutalom-büntetés módszerrel kialakítható a kívánt gondolkodási rendszer és a kontrollált képességeinek függvényében kiépíthető egy morális vagy torzított morális vagy moráltalan rendszer - tetszőlegesen.Ha a gyermeket a kínzásért éri jutalom akkor a gyermek elméje elfogadja hogy mások kínzása öröm és jutalommal jár. Amíg más tudattartalom nem jut be az ilyen ellenőrzött körülmények között tartott elmébe addig a természetes fejlődés akadályozva van. Abban a pillanatban amikor a helyes nézőpont bejut egy ilyen tudatban - a rendszer összeomlik de legalábbis megrázkódik - attól függően hogy mennyi időt töltött az elme a börtönében és milyen típusú körmönfont magyarázatrendszrt épített ki az irányító a világ jelenségeinek a félremagyarázására. olyan ez mintha egy szűrőt tennének valakinek az elméjére, aki ugyanazokal a természeti jelenségekkel találkozik mint mások, de a fejében megjelenő magyarázatok teljesen más a valóságtól elrugaszkodott keretrendszerben magyarázódnak aminek a lényegi eleme hogy a Mester (vagy a misztikus neveken megjelölt entitás-ok) mindig szerves részét képezi annak. Tehát ha valami jó történik akkor a mester megajándékozott ha rossz történik akkor a gonosz kétlábúak (vagy itt is valami elkülönített nevet használnak a beavatatlan emberek megnevezésére pl gój) ármánykodásáról van szó.
Tehát a beavatási szertartás tulajdonképpen egy hosszú előkészítő szakasz után következik csak egy olyan állapotban amikor a tudat már keresi a külvilág tudataival a közös tudattal való integrálódás lehetőségét. Ennek a megakadályozására már egy komolyabb keretrendszer szükséges ahhoz ha az irányító nem akarja elveszííteni a teljes kontrollt az alany elméje felett. Ezért egy véres sokkot használnak - és általában a fejlettebb és bonyolultabb rendszerekben ezt keverik a nemiséggel a szexuális kéjjel és a külvilágból megtapasztalt nemiségbeli frusztráltság, gátak átszakításával járó extázissal - hogy még erőssebb fogást nyerjenek a kinyíló elmén. A folyamat egy jól meghatározott és jól időzített szertartás alatt történik meg. Az elme előkészítésre kerül általában fény és hanghatások segítségével, néha drogok is segítenek - majd a célszemélyt ráveszik egy az aktuális gondolkodási keretrendszerének áttörésére szolgáló tettre (pl az élet tisztelete, ne ölj - ölés; ne paráználkodj - csoportszex, azonos neművel vagy állattal való szodomia; egyéb stb). Ezt az állapotot használják fel a tudatalatti trigger beültetésére. Tulajdonképpen ennyi a technikai kerete.
Az egésznek az a célja hogy valaki irányítani tudjon egy másik személyt többnyire a célból hogy olyasmiket is megtegyen amiket emez nem akar megtenni, mert bünteti a társadalom, mert a pszichés képességeit rontaná (pl gyilkolás elgyengíti a telepatikus és más pszi képességeket) vagy mert nem tudja valamiért megtenni maga vagy egyszerűen mert mániákusan konrtollfüggő.
---
A régi rendszer tehát arra épült hogy szinte az egész társadalmat valamilyen jellegű vagy általában többszörös trauma érte már és ez jó alapot ad az emberek irányíthatóságára. A legtöbb ember soha nemlépi át azt a küszöböt amikor elkezdni megkérdőjelezni bizonyos társadalmi szabályok helyességét vagy jogosságát és még kevesebb esetben rúgja fel valamely hatalmi figura által alkotott szabályrendszerét.
A regi rendszer tehát az irányítók korlátlan hatalmára épül. Azok akik jól iránythatók azok hasznos elemei a rendszernek és mivel ma már van erős szabadon gondolkodni és dönteni képes ellenfele ennek a totális elmediktatúrának - így kénytelenek őket nagy becsben tartani. Tehát anyagilag és megbecsülés szintjén a tudatos énüket ajnározzák, jutalmazzák. Aki nem vagy keésbé vagy rosszul irányítható az mind rendszerellenség és minnél előbb lecserélendó kategóriát képeznek az irányítók szemében. Ezért akik egy kicsit ide is oda is akarnak táncolni azok rábasznak, mert a régi rendszer ilyen nem visel el sokáig hiszen sokszor milliárdos szállítmányok függenek akár egy targoncasofőr kiszabadulásán a totális kontroll rendszeréből ami további egyéb veszteségekhez vezethet. Ezért aki pl belép a mi kiképzési rendszerünkbe az elér egy olyan tudatszintet amikor a régi rendszer irányítói már nem fognak megbízni bennük, mert pl nem tudják félelemben tartani, vagy nem lesznek képesek megölni egy ember-ember elleni küzdelemben. Viszont ahhoz hogy talpont udjanak maradni kénytelenek legalább átvenni egy pár elemet. De ez még mindig kevés, mert a legjobbakhoz mérten - akik végigcsinálják és elköteleződnek az új rendszer mellett, hiszen aki nem köteleződik el az végig sem képes csinálni az új rendszer kiképzési anyagát - alulmaradnak.
Ez azért van így mert a természetnek van egy rendje és a szeretet a legerősebb cselekvésre hajtó erő, ami olyan extra képességekre és erőre konvertálódik olyan erőkké alakul át ami már túlmutat a jelenleg atnított fizika határain is. Semmilyen más alapra épített rendszer nem képes olyan teljesítményekre olyan kreativitásra mint ami a valódi szeretetre épül. És ha harcra kerül a sor akkor az új rendszer győz. Ez a természet törvénye. Persze ez csak akkor működik ha az új rendszer tagjai ezt maradéktalanul alkalmazzák is.
---
Ugye ma ami történik az az hogy a régi rendszer megfertőződött, kiszivárogtattam a tudást a különböző elmetrükkökről (pl távolbalátás, telepátia, mentális amplifikáció, rejtőzködés és alakváltás, hipnózis azaz mások elméje feletti kontroll időleges vagy hosszú távú átvétele, spirituális üzenetküldés, meditációs technikák, egyéb...) amik egyenlőre szórakoztatóak és a szabadosság és a szabadság lehetőségét rejtik az újonnan az irányítók közé került alanyok számára. Ők most ezeknek a trükköknek a bűvöletében élnek. Felfedezik ezt a világot - már ha képesek elég hosszú időn keresztül életben maradni. És itt a trükk, mert ahhoz hogy életben amradhassanak kénytelenek végigcsinálni azt a kiképzési rendszert amit én dolgoztam ki. És ha végig csinálják akkor kénytelenek lesznek megtanulni mik a valós törvényszerűségek a psziché terén. És ha ezt megteszik akkor bekerül a közös tudatba ez a tudás és egyre több helyen szivárog ki, a még kontrolláltak közé, akik szintén ugyanolyan frusztrált állapotból rendkívüli gátszakadással törtnek utánuk és válank kegyetlen irányítókká, majd meghalnak rövid idő után vagy elkezdik az általam felépített kiképzési módszert...
És a tudás magától az életbennmaradás az élet törvényére alapozva terjed tovább és egyre gyorsabban.
Persze közben engem személyesen igyekeznek sakkban tartani, mert amikor visszamegyek én mindig meggyorsítom a folyamatot és rájuk szabadítok egy két olyan sakált akit kegyetlenül megkínoztak ők. Azt csoktam csinálni hogy jól kiképzem őket, hogy jobbak legyenek mint ezek és rájuk eresztem. Ha élni akarnak akkor továbbfejlődnek, ha nem akkor meghalnak és a többi fejlődik tovább. Így gyorsítom a folyamatot, mert egyébként ők összefognak és igyekeznek mindent befagyasztani elsimítani hogy minél tovább pancsolhassanak a kéjben a korlátlan szabadságmámorban.
---
De tévednek. ugye azért szorítottak most ebbe a karakterbe mert innen kevés lehetőségem van cselekedni. De azért van rá lehetőségem innen is. Mások által. Mások segítségével. Akik már megértették hogy mit csinálok azok tudják hogy ez elkerülhetetlen. És el fognak benneteket vágni a forrásoktól. kénytelenek lesztek visszajuttatni megint és akkor megint rátok eresztek egy két sakált akit ti nyomorítottatok meg és ti kínoztatok meg.
És a tetteitek megint visszaütnek rátok.
---
Csináltam ilyet de nem vele.
---
Megint egy csapda volt amit a Daniels-ék építettek a fagyizósokkal együtt. Hahaha. Erőlködnek de nemsokára bele is fognak bukni. Most leleplezték saját magukat, hogy tényleg szállítanak embereket, gyerkeket a kikötőben kikötő hajókon és a teherautókon is. Persze. Egyszer jelezték hogy ebben és ebben a gyerekekkel teli táborban (emberkerekedő piacon, ahol a gyerekeket prostituáltaknak eladják és foglalkoztatják) van egy két különleges képességű magar gyerek, keressem már meg őket és segítsek kiszabadítani. Persze az egészet ők maguk szervezték innen a Nadishana közreműködésével - nemrég itt is járt előkészíteni ezt a cirkuszt ami itt ment. Persze elmentem megtaláltam őket, hát ott voltak ahol elmondták - mivel ők tették oda őket...
És még el is játsszák a szabadítót is közben miközben be akarják rólam bizonyítani hogy én rendszeresen gyerekeket molesztálok vagy mi... hahaha. Mindez azért mert innen MO-ról rengeteg gyereket lopnak el és kiváló rohadt talaj az itteni oktatási rendszer ahhoz hogy a már otthonokban megkínzott gyerekekből szadista és ravasz de jól iránytható katonákat, kurvákat, mindeneseket csináljanak. És mindez azért mert félnek attól hogy egy ilyen társadalomban ha elkezdődik egy felépülési folyamat akkor az iszonyú hatással lesz a hatalmukra nézve. Mert egy egészségesen fejlődő és gondolkodni képes az okkult hatalmakról természettudományi szempontból gondolkodni és cselekedni képes nemzedék gyakorlatilag véget vetne a sátánista alapokon álló uralomnak.
És ha bekerülnék mondjuk az oktatás területére itt akkor véghez vinném a finn stratégiát - ami szintén az enyém - és akkor véget érne az állandó végtelen utánpótlás vagyis segítenénk az erős képességű gyerekeket hogy átlássák a rendszert és tudjanak egészségesen dönteni.
Nos ezt véletlenül sem akarják...
Nadishana és julia Surba. Voltam náluk tanítottam őket persze ők már előkészítve kerültek hozzám szóval mindent nem vettek át és ennélfogva nem is olyan jók mint amilyennek képzelik magukat. Az orosz zsidó sátánista típusú közösségekhez tartoznak ők és a társaik.
Van itt egy emlékeztető tőlük is a szobámban.
Csili vlili minden amit scinálnak de csak azért mert azt én csináltam nekik...hahaha
Nem baj. Segítettem sokaknak akik szarházik voltak az első pillanattól kezdve, mert tudom hogy a segítségem végül vagy a vesztükhöz vezet vagy a felépülésükhöz - mindkét irány nyitott és azzal hogy segítek meggyorsítom a dolgot. Úgy nézem ők döntöttek - vagy egy korábban előkészített akcióról van szó... mindegy. Majd ráfaragnak ők is.
---

Tuesday, 24 March 2015

barátok

igen hát lassan lehull az álarc a "barátaimról" és mind meglátjátok mennyire rohadt gondolkodás lapul aza rcuk mögött, míg kifelé szépnek és jónak mutatják magukat, mert abból amit tőlem tanultak csak azt vették át ami az álcázáshoz és becsapáshoz kell nekik hogy a szaros uralmi törekvéseiket kielégítsék, és abból amit az értékrendről tanítottam próbáltam tanítani semmit vagy csak annyit ami ahhoz kell hogy a nagy tömeget át tudják verni, meg tudják nyerni és megvezetni...
---
Kezdetben tulajdonképpen csk azok segítettek őszintén akiket a legmélyebb mocsokból segítettem ki. (sok ismerős arcot fedezhetsz fel a szarvasos sátánista képeken - felépülők - pl sanci, hanga, józsi, stb...) SEgítettek mert ők nyertek azzal hogy segítettem nekik. Miután közzé tettem mit akarok csinálni azután a sátásista féreghorda tulajdonképpen közös erővel esett nekem. Ahogy csak tudtak támadtak. Nemrég láttam azt a csávót akit gyermekkorától kezdve arra képeztek ki hogy engem elkapjon. A csontozatát olyan erősre táplálták hogy egy teherautó sem törné el. CSak időközben ugye ő gyűjtötte az infókat rólam és rádöbbent arra amit még szok sem akartak megérteni akik őt kiképezték: hogy nem én vagyok a rossz. Azt még csak most kezdi felfogni hogy azok akik őt kiképezték - ők a sátáni hatalom imádói. Gyakorlatilag megértette azt hogy mit próbálok véghezvinni.
Kurvák, képzett gyilkosok, olyanok akik valódi kínzásokat videóztak le és eladták a feketepiacon, emberkereskedők, drogkereskedők, tolvajok, gyakorlatilag azok akit a szélesebb társadalom alja népnek neveznek.
Számtalan alkalommal kértem segítséget az úgymond normális emberektől, de senki nem mozdult meg. Senki. nagyon sokáig. Nem volt más választásom hát segítettem és dolgoztam azokkal akikkel tudtam, akik hajlandóak voltak személyesen megkeresni és odafigyelni alávetni magukat annak amit kértem. Aki őszinte volt velem az valódi fejlődésen ment keresztül. Aki hazudott azt valahogy megszivattam. Aki nekem támadott azt megöltem.
---
A barátok akik soha nem oltak a barátaim. Ha találkozunk akkor mosolygok köszönönk és kedvesen elcsevegünk és soha egy igaz szót nem mondanak és soha nem is tették ezt. Na jó egyszer kétszer talán igen. Egyszer kétszer áttört az elméjük legmélyére afelismerés hogy tényleg azt akarom hogy mindenki jól élhessen - de azután rögtön elborult az elméjük és fordultak egy: nekik úgy jó ha másokat szadizhatnak és gyilkolhatnak kedvükre, fosztogathatnak és van alattuk egy réteg akiket arra kényszeríthetnek amire csak akarják, mert a nyomor rákényszeríti az embereket olyan dologra is amit egyébként soha nem tennének meg.
---
Közben persze valaki segített. De mindek és ki volt az? És miért is nem segít rendesen ahogy kell? Még mindig nem értik. Még mindig nem fogták fel, hogy a szelíd megjelenés és az alapkarakter amiben elkezdtem ezt a munkát csak álca, pihenőjelmez volt annak idején - persze soha nem volt az, hiszen tudtam hogy a legsűrűjébe fogok bekerülni s felkészültünk rá.
---
Azt mondják hogy mind túlélte a céllövős gyakorlatot. Ha jól emlékszem akkor az első munkám volt. Chipet aki a trénerem volt őt próbáltam "feltörni" és beavatni a valódi szeretet misztériumába. Ő egy sátánista közösség trénere volt. Gyilkolni tanított. Nagyon értett hozzá. Úgy kellett odakerülnöm hogy már akkor tudnom kellett mindent a gyilkolásról, ha kell akkor meg tudjam magamat védeni és őt elpusztítani, ha kell. Jó volna valami megerősítés erről, de tudom hogy nem fogjátok ezt megerősíteni.
---
Rettenetesen elegem van. Az érzékeimet állandóan manipulálják, alégzőszerveimet, a lábaim, az izmaim, a fogsorom, a fejem - a legprofibbak próbálnak állandó jelleggel megtéveszteni, néha rövid távon sikerrel hosszabb távon sikertelenül. Idővel mindig visszatérnek az emlékeim a valódiak - még a manipulált dolgok ellenére is.
A légzőszerveimet azért támadják nagyon mert így felébredek és visszatérek az eredeti karakterhez, ami igen kegyetlenül elbánik mindenkivel aki megpróbált keresztbe tenni nekem. Nem lesz zsidó világuralom. Nem kell a világnak a szarházik uralma. Olyan rend kell ami mindenkinek jó kivétel nélkül. Az olyan rend ami csak a szarházikank jó nem fog kialakulni, ha mégis akkor elpusztul ez a bolygó. De ezt már annyiszor leíram elmondtam lassan unalmassá válik. Tényleg de még most sem fogják fel hogy nem kamu amit mondtam. pedig már mennyi mindent megmutattam nekik abból amit csináltam, amit én találtam ki és én fejlesztettem, és ennek ellenére még mindig nem fogják fel.
Ez számomra felfoghatatlan. És ha ez őket nem érdekli - márpedig nem érdekli őket - akkor hol a többi aki lépne és cselekedne. Nincsenek? Akkor miről beszélünk?
---
Csodaszarvas és a sátáni szimbolika. Úgy tűnik nem véletlen az hogy a magyar nép elbukott. Most kezdek arra rádöbbenni hogy a magyar nép attól lettannak idején olyan hatalmas, mint a római birodalom - mert a sátánizmus gyökereiről szívta a hatalmát.
A véráldozat, a fosztogatás, a szimbolika, a nemiség, a természetismeret (természetről való tudás és valóságismeret) mind részeit képezték az arős sátánista közösségnek. Gyakorlatilag a magyar az egy sátánista hagyományokra építkező közösség volt és ezért kellett elbuknia, mert a természet tövényei szerint az ilyen birodalom nem maradhat fenn. Más kérdés hogy azok akik elpusztították a magyar nemzetet, maguk is sátánimádókká váltak és még borzalmasabb rejtett világbirodalmat kezdtek el építeni: a zsidó sátánizmus világuralmát.
---
Alapjaiban tévedtem a magyar nemzetet illetően. És most már a bőrömön megtapasztaltam hogy mennyire is gonosz ez a nemzet - még a sajátjaival is.
De másik sem különb - félreértés ne essék ez a probléma világszerte ugyanaz. Csak most értettem meg a szarvas jelentését igazán.

a kempf vonal és ami mögötte van

Az öreg mégis körbevett olyanokkal akiknek az volt az alapfeladata, hogy engem félretereljenek, megállítsanak és vagy megöljenek.
Tehát az osztály amiben felnőttem és akikkel elkezdtem dolgozni alapból be voltak már állítva, azaz fel voltak készítve hogy nekem ott tegyenek keresztbe ahol tudnak, hogy nehogy a "civil" életemben érvényesülni tudjak majd vagy népszerűségre tegyek szert, mert akkor sokkal könnyebb dolgom lenne ma.
Ezért ők állandóan erre edzettek. Még akkor is amikor már rég tudták hogyan ébredjenek fel hipnózisból és kövessenek valódi értékrendet - akkor is azzal foglalkozott pl az iko hogy nekem ellenálljon és a többi irányító között tábort tudjon építeni. A Masa irányította csoport gyakorlatilag végig azzal foglalkozott hogy ezt hogyan valósítsa meg. Első kézből tanulhatták meg azokat az alapértékeket amik valóban értékes életet tesznek lehetővé egymás mellett élve békésen - mégis a mai napig ők tudatosan immár, arra törtnek hogy - oké ezeket már ők is elismerik, de én azért marasdjak csak a pálya szélén elnyomva és kitaszítva és lehetőleg pusztuljak is el ha már megölni nem tudnak. Gyakorlatilag az Öreg velem neveltette fel és képeztette ki a saját ellenségeimet. És ezek az emberek mind az általános iskolából mind a középiskolábaól - egy két egyéni kivételtől eltekintve, akik megértették hogy mit próbálok képvisleni és véghezvinni - mind a mai napig ezzel foglalkoznak azzal a kivétellel hogy ők mára vágtak maguknak a mi kasszánkból egy szeletet amivel ki tudnak engem kerülni ha elvágom az anyagi forrásokat azok elől akik ellenem fordulnak. Sajnos  őket nem érdekli a mi célunk, őket sokkal jobban érdekli az hogy a hatalmat ők tudják megszerezni és nélkülem vigyék tovább a szekeret arra a merre ők akarják. És persze valahogy nem sajátították el a túlélésünket biztosító alapértékeket.
Ezért fontos elvágni őket és a cégbirodalmat amit én finsnszíroztam nekik és építettem fel nekik. Meg kell mutatni nekik hogy ha nem követik ezt a programot akkor tönkremennek és a pálya szélén fognak elpusztulni. Valamennyire azért követik, mert bizonyos kérdésekben rájöttek már hogy igazam van. De az iko miatt már halt meg ember a programban, akit ő vezetett rá arra burkolt módon hogy próbáljon engem megölni és ezzel egy időben megpróbálja a többieknek azt bizonyítani hogy én egy velejéig gonosz kegyetlen ember vagyok és burkoltan ezel akarta azt elérni hogy ne kövessenek engem.
mindezt azért mert nem a progam alapértékeit követi, hanem azt a mélyen beléjük vert szabályt, hogy enkem kitúrjanak és megöljenek ha tudnak.
Ez volt az Öreg utolsó rúgása belém.
De nem cska itt magyarországon képeztem ki embereket és valahogy a nagy számok törvénye alapján, meg azokon a területeken ahová nem ért el az öreg keze - sikerült olyanokat is kiképezni akik nem tartoztak a zsidó befolyás alá és más egészséges közösségek gyermekei révén, hamarabb megértették mit akarok véghezvinni és milyen problémákkal kell megküzdeni.
Szóval tulajdonképpen mostanában jöttem rá hogy szinte mindenki aki az öregtől került ki azt a feladatot kapta hogy vagy próbáljon meg elpusztítani, de ha nem alkalmas erre akkor legalább befolyásoló pozícióba kerülni felettem vagy hitelteleníteni a többiek szemében, hogy marginaluzálni tudajan a pálya szélére szorítva ne legyen körülöttem senki aki valódi segítséget adna.
És ezért ma ezket mind le kell vadászni, kivéve ha hajlandóak követni a programot és nem kikerülni engem ezzel. De ők ne követik ezt a programot és ezt még nyilvánosan is közlik: mindenkit szeretünk, de téged nem.
Nos az Öreg arra nem számított hogy amit alkotok az messze túl fog mutatni rajtuk és az ő céljaikon és így olyan nemzetközi tábort fog vonzani akik tényleg a mgukévá teszik, mert nincsenek a zsidó befolyás uralma alatt és még képesek tisztán látni mit csinál és mire törekszik ez a nemzetközi zsidóhorda.
Gyakorlatilag a feladat ma az hogy ezt a hordát a saját helyére szorítsa az emberiség még épelméjű része. Ha nem teszik meg azzal megássák asját sírukat, mert ez a horda bebizonyította hogy még akkor sem változtat irányt ha tényleg megértette hogy milyen alapértékekkre lehet építkezni és milyenekre nem - és akkor is a pusztításra és pusztulásra szavaznak ha a fene fenét eszik.
És ez alól egyik se kivétel. Senki. Sajnos.
Tehát most ők jönnek. Gyújtsatok máglyát nekik, alájuk.
CSányi, kenyeres, mogyi (mogyoró kornél) és a többi, a p-alya nő lemezének a figurái. Gyakolatilag szinte mindeki ebben a mocsokban. Ezért nincs ma sem semmilyen változás.
De építettem be biztosítékokat amiket most kérem hogy cselekedjenek.

full rehab a kiscsajnak

Az volt a dolga hogy Hilaryt emgpuhítsa, feltörje és beavassa. Ehhez három layert kellett felépíteni és futtatnia real time a fejében, miközben el kellett merülnie a pornó, a sátánizmus és egyéb mocsok szemetében. Ráadásul eléggé meggyőzően kellett vezetnie Hilaryt ahhoz hogy egy ilyen mersterelmét begyűjtsön a kaptárba. Megoldotta. Közben nekem végig azt kellett játszanom, hogy üldözöm és ellene vagyok, miközben én készítettem fel és szeretem és aggódtam érte. Hihetetlen munkát végzett. Egyszerűen semmihez sem mérhető amin keresztülment és amit elért. A többi nem rajta múlik. Minden támogatást megérdemel. Persze romeltakarítás közben és alatt. És bocsánattal tartozom, nem emlékeztem. bár ez... mindegy utálom azt a fost már nagyon.
---

---
Egy szál végetért. Kicsit olyan hiányérzettel és adósnak érzem magam legalább egy pár jó szót elejthettem volna, de a program megy a fejemben, késleltetés van - még akkor is ha most éppen úgy érzem már nem is lenne rá szükség. Bár ezt is a külső körülményekhez állítottam be - szóval még ha a tudatomat el is altatják valami mesével, alul a mélyben ébren marad a gondos tervezéssel felépített program. Meg időnként hallom is a súgó hangját. Ennek a szerepnek lassan vége, mehetek valami mást csinálni vagy a kitudja merre... Hát elég is volt. Pedig még kornánt sincs vége. Üres vagyok. Fáradt. Csalódott.
---
S most szállj ki és nézd meg mit csináltál.
Úgy tudjátok leelenőrizni hogy mit csináltatok odafenn ha kiszálltok és megnézitek a legaljáról. És ha nem teszitek meg önként akkor ki lesztek repítve onnan a legaljára. A kettő között van némi különbség.
---
feltéve hogy végzett és kiszállt...

Monday, 23 March 2015

felosztott tudat - MK-ULTRA

"Engem meggyőztél fiam. De hogyan győzzük meg a többieket?" - kérdezte az Öreg.
"Hát kell egy terv."
---
Amikor elkezdtük kiszabadítani az embereket az elmebörtönökből sok gonddal kellett szembenézni. Egyrészt a beépített önpusztító program ami aktivizálódott a korábbi modelleknél egy bizonyos életkorban (27-ek klubja, majd később 30), azután a rendszer többi tagja is vadászta őket, tehát védelem is kellett vagy valami jó álca, és a saját pszichéjüket is valahogy össze kellett foltozni hogy legalább egy ideig egyben tudjanak maradni, legalább addig amíg megerősödnek annyira hogy szembe tudjanak nézni néhány emlékkel és elkezdjék integrálni azokat az életükkel. A psziché ugyanis minden elszeparált tudatrészt integrálni egyesíteni törekszik, amikor annak itt az ideje. A tudat terészet szerint egységre és folyamatosságra törekszik. Ezért kellett egyébként beprogramozniuk a lejárati időt is, mert ennyi év után elkezdődött az egyesülési folyamat és összeomlott a mesterségesen kialakított pszichikai rendszer.
Szóval aki kicsit is konyít az emberi pszichéhez az sejti mekkora problémával kellett megküzdeni s mindezt úgy hogy közben a védenceink sokszor állandó életveszélyben voltak, bár azért ezt igyekeztünk elhárítani.
De most nem erről akartam írni.
A fő dolog végül is az volt hogy kiváltsuk a trauma alapú kondícionálást, mert ez igen fogékonnyá tette az MK-ULTRA típusú programokba bekerült embereket a sátánista típusú befolyásra. A kettő igen rokon alapokon áll. A sátánisták ugyanúgy végül is a gyilkolás és a vér okozta sokkot használják az elme megnyitására és e mellett ugye a kondícionáló hanghatások, triggerek is beépítésre kerülnek.
Az MK-ULTRA típusú kondícionálás is hasonló sokkot használt például fájdalmat (körmök alá szúrt tűk miközben az ájulást megakadályozó drog hatása alatt áll az alany agy egyenesen a fájdalomérzetet növelő szerekkel együtt), félelmet kombinálva a drogok és a hang-fény szimbolika hatásaival mindezt tudományos szerkesztettséggel.
Az Öregnek azért lett akkora hatalma szinte az egész bolygó felett, mert ő olyan alanyokat használt akik önkéntesen vállaltak megbízásokat. Más kérdés hogy az alanyai gyakorlatilag fogantatástól kerültek a programba. Többnyire ő maga válogatta össze a szülőket, egyszóval tenyésztette a különleges képességekkel rendlkező embereket.
Nagy hangsúlyt fektetett a különlegesen kiképzett emberek önkéntes vállalásaira. A rendszer intelligenciában gyengébb része erről mit sem tudott, mert feléjük az Öreg egy zsarnok arcát mutatta: ha megparancsolt vlaamit annak úgy kellett lennie és nem volt mese. Ezért voltak annyira jók az emberei.
A probléma az volt hogy valahogyan ki kellett váltani a trauma alapú kondícionálást. Ezért az összes "para" és egyéb képesség megvalósításához ki kellett dolgoznom valamilyen természetes alapú képzési tréning rendszert. Mindezt úgy kellett megtenni hogy az egész összhatásában ne a rendszer önpusztítása felé mutasson, hanem a módszer maga a bekerülőket az egység és a kiteljesedés felé mozgassa, de közben egyben megtanulhassák melyek azok az alapértékek amik mellett az egész rendszer életképes maradhat akár örökre, de legalábbis amíg lesz élet a földön.
Ezért kitaláltam sokféle meditációs és önhipnózisra alapuló egyszerű és nagyon hatékony módszert pl az osztott tudat és a többszörös személyiségek felépítésére. A müdszer azért annyira hatékony mert az önkéntesség és az alany saját személyiségére jellemző elemek felhasználására épül úgy hogy egyik másik elemet toljuk előtérbe míg a többi egy kicsit háttérbe szorul - s mindeközben teljesen új vonásokat is adhatunk, de azokat is vagy testi jellemzőkhöz de valamilyen személyes jellemzőhöz kötve. Ezek a kötések biztosítják az alany számára a kényelmet a kialakított személyben, karakterben való létezéskor.
A magas intelligenciával rendelkező emberek amúgy is mindig bekerültek a rendszerbe - szóval őket ezáltal le is tudtuk kötni valami kreatív és elég bonyolult feladattal miközben ők maguk is fejlődni tudtak a különböző álcákra felépített karakterek kipróbálása közben. Például ki lehetett próbálni milyen lehet kövér pankrátorént dolgozni. Egy alany (ügynök) így több altert is fel tud építeni és tovább tudja adni a tudását.
A fizikai álcázás technikájának elterjesztése is fontos volt a szarházi réteg egyik igen hasznos fegyverének leleplezésére, másrészt a magas intelligencia szintű emberek is folyamatosan fejlődhettek a személyiségekből amiket kipróbáltak. Az egyik feladat amit nagyon szeretek az ebben hogy hogyan tudjuk a valódi szeretet misztériumába való beavatást elvégezni egymáson amikor mondjuk valaki aki átesett a beavatáson az egyik alterében, de épp a másikban van és ott még nem (tehát nem is emlékszik semmire ami a root-alterhez tartozik) ezért újra be kell avatni, de hogyan, miközben a többiek is folyamatosan ugrálnak a karaktereik között. Ez egy elég nagy karneválhoz vezet és igen, aki most Hamvasra gondol az jóra gondol. Amikor Turcsika Szelenár kezd el úgy kéregetni mint Bajnád Edelény és Fillér Joahim kezdi elverni a járókelőket úgy mint Bajnád Edelény olyankor nehéz megállni hogy meg ne nyomja valaki a hidrogén-, atom-, és egyéb bombákkal megrakott háborús szerkezetek indítógomját. Kicsit olyan ez mint amikor nagy részeg buli van a tengeralattjárón és a kapitányi hídon négykézláb másznak az irányítók.
Na jó, csak humorkodni próbálok. Szerencsére az előre beállított folymaatok rendben zajlanak, eddig mindegyik szál lefutott ahogy megbeszéltük.
Amint látátok én tartom a szavam, ha ti is a tiéteket. Ha valami difi van akkor is lesz megoldás - esetleg késik. Bár a triggerek repülő triggerek és nincsenek időhöz kötve, mert ennyire hosszú időtávra előre nem lehet időhöz kötni semmit, vagy nagyon keveset. Mindenkinek az egyéni tempójához van igazítva a tennivalók felbukkanása. akkor viszont meg kell tenni. De vannak érzéseink és azok is segíthetnek, sőt akár segítséget is kérhetünk ma már az "éterből" bár azzal óvatosan (csak gyakorlottaknak, akik nem ma kezdték!!!).
A természetes alapon megosztott psziché önkéntes, az alany által felépítve - egy olyan erős és hatékony struktúrát képez ami nem okoz gyakorlatilag károkat a pszichében. A jól meghatározott trigger megjelenésekor a psziché inegrálni tudja a különböző karaktereket, de átszüremlés is lehetséges anélkül hogy különösebb gond akadna, a lebukáson kívül. A probléma itt mindig maga a karakter. Na ebből nyilvánvalóan fakadhatnak problémák főleg ha az alany nem rendelkezik akkora tudással az emberi pszichéről mint ahogy azt elképzeli. Mert egy rosszul felépített karakter akár az egyén halálát is okozhatja. Főleg ha esetleg katonai, politikai-katonai, vagy egyéb titokszervezetekhez való beépülés céljából épít valaki szeparált karaktert magának, abból lebukás, átszűrődés, tökéletlenségek, inkonzisztencia esetében végzetes problémák merülhetnek fel. Itt gyakorlatilag egy igen felkészült profilozó tudásával kell rendelkeznie a beépülő-karakterfelépítőnek.
Nagyon sokat segít az ilyen típusú munkában a humor:
Ez a kép rólam készült egy beépülős feladat során, amikor az Elementary című sorozat kidolgozásában segítettem. A figura egy létező ott dolgozó akit elküldtem addig horgászni... 
Egyszerű önhipnózissal a hang is kialakítható, a profi maszk megváltoztatja a fogsor, a kezet, lábat, fejet, arcot - gyakorlatilag az egész testet fel kell építeni, a maszk lélegző és izzadtságáteresztő és a legjobbak még véreznek is a vér pedig változtatható. A kövérebb álca alá akár fegyvert, technikát vagy páncélt is lehet rejteni. A testtartás és mozgáskultúra megtanulása egy külön fejezet, de a táncoktatás világa erre is kiváló módszertant kínál.

Sunday, 22 March 2015

szarvas-

"De ez nem művér és nem eljátszották, hanem tényleg megölték azt az embert ott előttem." "Igen. De ha ezzel a tudattal mész oda akkor nem tudtad volna végigcsinálni, és nem tudtad volna azt a hatást kifejteni rájuk amit kifejtettél."
---
Megkértem valakit aki vállalta, hogy álcázza magát. Teljes test álca, profi cucc igazi hússzín és igazán vér-vér álca, olyan ami ha megvágják akkor is úgy viselkedik mint az igazi test. Felépítettük a hozzá tartozó hipnózist is, mert a testi érzet az egy kicsit ilyenkor tompul az eredeti testre felvitt rétegek miatt. A hipnózissal teljesen magáévá teheti valaki az álcát annyira hogy mindent ugyanúgy tud érzékelni mintha a saját teste volna. (A minimális érzéklet mentális amplifikációja révén.) Azután belevittem a sátánista beavatás szertartásrendjébe.
http://natasailincic.tumblr.com
Teljesen elsodorta, de végig megmaradt benne a tudatosság. Amolyan főpróbának és kondícionálásnak szántam a dolgot. Amikor ahhoz a részhez értünk amikor neki kell megvágnia elsőként az élő embert, aki szintén hipnózisban, valóban rettegett attól ami rá várt - felébredt és nem tudta megtenni. Vissza akart táncolni. mondtam neki hogy nem kell aggódnia és az áldozat csak a hipnózis alatt könyörög az életéért, és nem az igazi testét fogja megvágni hanem a műhasat. Lassan eljutot odáig hogy oké így már meg tudta tenni. Amikor megvágta mégis iszonyatosan megijedt, mert az "áldozat ordítani kezdett" persze közben ment a dobolás és a többiek kántáltak hogy a transzállapotot fenntartsák. "De hát ez igazi vér." fordult vissza megint. "Az hát. A kakasé amit a múlt héten ettünk Rémen. Csak folytasd." Óvatosan hátsd le a műréteget. Az eredeti bőrig. utána kézzel hátsd le az egészet." És csinálta. amikor meglátta hogy tényleg van egy "másik bőr" a nagyon is eredetinek látszó hús alatt, akkor megnyugodott. Kézzel lefejtette a hasfalról az álcát. közben csupa kakasvér lett minden és a kántálás nem maradt abba. "Ez tényleg csak egy álca." És egyre nyugodtabban fejtette le a maradék rétegeket. Az áldozat meg kezdett átbillenni, amikor a hipnózis megtörik olyan üres elmeállapotban volt. Majd végül előbukkant az eredeti személy. És akkor a kántálás hirtelen megszűnt.
"Így már menni fog."
...
"Nagyon fontos hogy amikor elfogadnak és úgy döntenek hogy beavatnak, nehogy lebukjál. Azért építettük fel ezt a tudattartalmat neked, mert ott az érzékenységed nem teszi majd lehetővé e nélkül hogy hitelesen eljátsszd a szereped. És akkor megpróbálnak megölni. De nem fogod tudni elvégezni a dolgot amit angyon fontos lenne megoldani. Ezért kell ez hogy meg tudd vágni az áldozatott ott és akkor. utána persze rá fogsz döbbenni arra hogy az ott nem játék hanem nagyon is véres valóság. De akkor már emlkezni fogsz arra is egy villanás alatt, hogy miért vagy ott és mi a dolgod és akkor már azt is érteni fogod hogy miért annyira fontos hogy befejezd. Ez segíteni fog hogy ne áruldd el magadat és végig tudd csinálni.
Eszedbe fog jutni hogy ez végül is ugyanaz amit mi csinálunk a szeretettel. Becsomagoltuk a szex mögé, mert ha a valódi szeretetről kezdek beszélni nektek mondd ki figyelt volna rám? Senki. Esetleg egy kettő akik már amúgy is eljutottak eddig. Ezért csomagoltuk a valódi szeretetről szóló tanítást a nemiség csomagjába. A beavatandó intelligenciája szerint van hogy egyből szexxel kell indítani és utána technikai okosságokkal és egyre fokozatosabban adagolva a mentális okosságokat és a hozzáállásbeli okosságokat adagolni úgy hogy közben fizikailag megmutatod a beavatandónak hogy így tényleg egyre jobb lesz a szex és egyre mélyebb az emberi kapcsolat. Amíg egyszer csak leesik a tantusz a beavatandónál és beavatottá válik. megérti hogy ez az egész a valódi szeretetről szól. Arról hogy mi az és hogyan gyakoroljuk. Ha bejutsz, mert végigcsinálod az ő beavatási szertartásukat - és be fogsz jutni - akkor utána te is beavatod őket a mi beavatási módszerünkkel. Megmutatod nekik a nemiség csomagolásában az igazi szeretet misztériumát. Addig maradsz amíg meg nem értik legalább egy erős kis mag. Lassan megértik és rá fognak döbbenni hogy erősebbé váltak mint a többiek a csoportjukban. Mert valóban a szeretet a legerősebb hajtóerő és valóban a gyilkolás és a kínzás amit csinálnak megfosztja a többieket attól hogy nagyobb erőre, hatalomra tegyenek szert. mielőrr eljössz majd ezt tudatosítanod kell bennük - lehet hogy később fognak csak rádöbbenni teljesen. Azért téged küldelek, mert erős vagy és erős vizuális beállítottságod is van. Ők nagyon jól kombinálják a filozófiát, a szimbólumok használatát, a véres emberáldozat- emberevés sokkját ami kinyitja a tudatot és a zenét. Ugyanakkor nem törődnek az embereikkel úgy, mert nem ismerik a valódi szeretetet. Nem törődnek a szinekkel úgy. Te be fogod ket vezetni a színek világába is, emrt erre is alkalmas vagy. Ha kialakult egy erős mag, és megtanítod nekik a hipnózisból való felébredést, az emlékeztetők használatát, beavatod őket a valódi szeretet misztériumába a szexen keresztül és a szinek használatára is rávezeted őket, akkor végeztél s hagyhatod őket emészteni.
http://natasailincic.tumblr.com/
---
Amikor rádöbbensz hogy valódi embert öltetek meg akkor rád fog törtni egy erős sokkos állapot, de mégis át fog futni az agyadon az hogy miért vagy ott és el tudod majd fogadni hogy nnek meg kellett lennie mert másképpen nem tudnád megváltoztatni őket, nem tudnád megfertőzni az elméjüket a valódi szeretet ismeretével. Akkor a sokk, a kántálás, az iszonyat keveredni fog egyféle sikerélménnyel, mert ha eddig eljutsz akkor már biztosan be fogod fejezni a feladatot. Természetesen a sokk nagyon erős hatással lesz rád, de a valódi szeretet hatása sokkal erősebb. És segíteni fogok utána felépülni.

Saturday, 21 March 2015

Beavatás

"Engem apám avatott be. Megerőszakoltam elég csúnyán egy lányt a faluban, aki nem akart kötélnek állni. Megkereste apámat a lány apja. Azután elkaptak a folyóparton és véresre basztak ketten. Megerőszakoltak. Egyik elől egy késsel a nyakamon a másik hátul. Vérzett a seggem. Akkor csak annyit mondott nekem hogy így érezte magát a lány, ahogy most te érzed magad.
Azután apám másnap elmagyarázta hogy hogyan lehet egy nőhöz helyesen közeledni. Odavonta anyáat magához és megölelte. Anyám mosolygott rá és mivel épp kavarta volna az ételt a tűzhelyen megcsiklandozta apámat hogy eleressze. Apám és anyám egy kicsit birkóztak, de szeretettel teli volt minden mozdulatuk. Kívánták egymást, szerették egymást. Akkor értettem meg hogyan kell a nőt tisztelni, mert apám elmondta azt is, hogy tudni kell fogadni azt is ha elutasítanak és tudni kell férfiként viselkedni akkor is ha nem kellünk. És elmondta azt is hogy mindig lesz lány akinek kelleni fogunk. Igaza is volt. Az eset után sokáig szóba sem álltak velem a falubeli lányok, mert hamar híre ment a dolognak. De egy pár év múlva hogy látták a viselkedésemben a változást megenyhültek. S megkaptam amit akartam. Szebb volt mint vártam."
---------------------

---
"Hiába nézel rám, nem én találtam ki hanem ő maga. Nem vagyok még ennyire megőrülve, engem is a hideg ráz ki, de hallgasd csak meg mit mond. Én csak szóltam neked."
---
Arra gondoltam megöllek ott helyben, mert te is megőrültél sikerült nekik megbontani az elmédet és nem tudtál megmaradni a tiszta állapotnál. Hibáztam és most el kell takarítani a szemetet.
---
A lányka elkezdte magyarázni. Be kell hogy avass. Nem tehetem. Miért? Túlságosan nagy a korkülönbség közöttünk és nem érzem helyesnek. Ha valamit úgy teszek meg hogy nem érzem helyesnek akkor pont az ellenkező hatást hozom létre mint amit szeretnék. Egyszerűen nem szabad.
De csak mondta tovább.
"Elviszik az .társaimat néha úgy hozzák vissza őket hogy élni sincs kedvük. Megpróbáltuk a csajokkal hogy életet .opjunk beléjük de nem működik valamiért. Meg kell magyaráznod és meg kell mutatnod mit teszünk rosszul." "De ott vannak a kortársaitok kérjétek meg őket, számtlan embert avattunk be tudnak segíteni." "Megtettük de nem működik az sem, nem elég erősek valamiért. Nagyon kemény dolgokat művelnek velük kell a segítséged. Ezek félholtra basszák őket otthon, a saját szüleik beavatás címén."
"De mi tulajdonképpen nem a nemiséget tanítjuk itt, nem abba avatunk be. Ez csak egy trükk, mert ha a valódi szeretetről kezdenék beszélni az embereknek senki az égadta világon nem figyelne rá. Ezért mi becsomagoltuk a valódi szeretet elemeit a nemiség álarcába. Ez mindenkitérdekel és kivétel nélkül mindenkit érint. A figyelem, a türelem, az odafordulás, a fizikai érintés, a nemi öröm, a szeretetben való elutasítás, ezek mind részei a valódi szeretetnek és még sokminden más. Ez erről szól. És ezt meg tudom neked mutatni a nemi rész nélkül is."
"De nem jó, mert nekm kell nekik átadnom ezeket, mert már össze vannak törve. És nincs senki aki ezt meg tudná tenni. Én alkalmas vagyok rá, mert értem és már érzem is a nemi izgalmat, érdekel és tudom miért tenném meg."
Elképesztő volt látni ahogyan értelmesen összeszedte, már tudta az emlékezettörlést és hogy kell felébredni belőle és tanították egymásnak. És igaza volt. Sarokba szorított. Kész terve volt és igaza volt. Nem tehettem mást. És tuda hogy nem mondhatok nemet. Ott ültem és átéltem azt amit annak idején az öreg élhetett át amikor elmondtam neki hogy márpedig én ebben a világban így nem fogok élni. És ha nincs helye olyanoknak mint amilyen én vagyok és a világ nem a szeretetre épül alapvetően, akkor nem érdekel a földi létforma és nem fogok élni. megmondtam neki hogy bebizonyítom hogy a szeretet a legerősebb a világon - és ha kell százszor és ezerszer teszem kockára az életem. Ha igazam van minden túl fogok élni, ha nincs elpusztulok.
Ott ültem és önmagamat láttam sok évvel fiatalabb koromban. Az öreg nem mondhatott mást, nem volt választása. Nekem sem volt. Csodáltam és tiszteltem. Tisztelem.
Felpattantam és elindultam. "Elmész?" Kérdi A. "Leelenőrzöm hogy tényleg nincs e egyáltalán senki aki ezt meg tudná tenni és hogy hogyan jutottunk el ide. ki kell deríteni mi történt, ki dobott be valamit ami ilyen hatást váltott ki. Végig kell gondolnunk ezt, mert tönkretesz mindent amit eddig elértünk. Ez most fontos."
---
Kijavítottuk a hibákat és megmutattam neki amit tudtam.
---
"Megteszed?" kérdi a. miután visszaértem az ellenőrző körömről. Az árkádok alatti piachoz lehívtam a vöröshajú tanárnőt aki megerősítette, az információt, majd a MGy
-hez mentem, aki szintén megerősítette. De már fent tudtam hogy hazudnak, csak arra nem jöttem rá hogy a lány is hazudik.
"Nem."
"És ha már ilyen körmönfont hazugsággal állsz elém, akkor teljes felelősséggel fogsz érte felelni és most ha nem mondod el ki segített ebben és miért hazudsz akkor itt ebben a szobában foglak kibelezni ezzel a késsel." Azzal elővettem a katonai késemet a bőrkabát alól. A halálsápadttá válva állt a szoba ajtajában.
A lányka elmondta kik voltak benne.
"Miért csinálták?"
"Azért mert ők is utazgatni szeretnének mint a többiek, meg kipróbálni más személyiségeket, pornózni, szexelni és kalandozni, hiszen így nem tudunk elmenni sokszor nyaralni sem."
---
Szóval ti is kalandozni szeretnétek. Rendben van. A te kinek a szerepébe bújnál bele?
Hát szivesen lennék Uma Thurman, mert bírom a csajt. Rendben van megcsináljuk. megmutatom hogy kell és azzá leszel. De tudtad hogy uma nimfomániás? Mi? Az. Nevetett mindenki. Szép választás. Nos ha azt nézzük hogy már amikor bemutattak felajánlottad a testedet lelkedet az egész társaságnak akkor a választás elég kézenfekvő... Nevettem. A többiek egy kicsit megszeppenve feszengtek.
---
"A beavatás egyszeri alkalom és egy életre szól." "De azok akik több életet élnek egyszerre azoknak minden karakterét fejleszteni kell, ha tudjuk amíg el nem érik valódi önmagukat és meg nem találják azokat az alapértékeket amikre lehet jó élhető életet építeni és ki nem szelektálják azokat amik hosszabb távon önpusztító hatásúak, mégha rövid távon hatalmas örömekt tudnak nyújtani, extázist és ideeiglenes hatalmat." "Segíteni kell minden karaktert és újra be kell avatni, mert az emlékezettörléssel a beavatás is elvész. Valahol megmarad mélyen a tudat legmélyén, de problémákat okoz pont azért mert nem képes a felszínre törni." Ezért minden kapcsolat beavatás, minden pillanat a beavatás pillanata amit együtt töltünk. A mester tudja ezt. A tanítvány még nem. Abban a pillanatban amikor tudod, hogy minden pillanat beavatás és rádöbbensz hogy valódi önmagad adja a tökéletes beavatót- úgy hogy még csak erőlködnöd sem kell - elérted a hatalom legmagasabb csúcsát. De ez nem könnyű és állandó munkával érhető el, ráadásul nem maradhatsz ott, mert a külső és a belső körülmények folyamatosan változnak. Ezek között kell önmagaddá válni."
---
"De te sem vagy önmagad." - hangzott el egy beszólás, s valami női hang kicsit kuncogott, mint aki már tud valamit.
A gyerek nem válaszolt. Csend volt. Laca előrehajolt és ránézett: "Nem akrsz erre valamit mondani? Valamit válaszolhatnál."
Megint csend.
A gyerek gondolkodott. Majd végül: "Nem. Nem vagyok önmagam."
"Akkor ki vagy te?" hagnzott fel az izgatott sistergéssel együtt a kérdés.
Rövid csen következett. "Nem tudom. De ha tudnám egyenlőre nem is mondhatnám meg, mert katasztrófális következményekkel járna az egész ügyünkre nézve. Úgyhogy egyenlőre ezt a kérdést tegyétek a polcra, amit később fogok tudni megválaszolni. Ha egyáltalán fogok tudni válaszolni rá."
---
"Kell egy olyan fazon aki erőszakos, nagypofájú, és iszonyatosan érzékeny úgy alapból. Őt kell bedobni és vezérfigurává fog válni hamar." Miért kell ez?" "Mert a legtöbb aki részt vesz ebben az ilyen típusú macsó, keménydumás, verekedős, figurákat kedveli - erre vannak kondícionálva. És amíg nem képesek felismerni a valódi vezetői értékeket addig ilyen figurával kell őket iránytani."
---
"Amikor ez a figura már eléggé népszerűvé vált és a legtöbben vezetőnek tekintik, össze fogunk hívni egy nagy találkozót ahol a legtöbben ott lesztek."
"Ezen a találkozón kezdd úgy ahogy szoktad, hogy nagy hangon beobsz valami partidumát amivel azonnal magadra vonod a csoport figyelmét. Egy rövid idő múlva elmondod nekik hogy én irányítok valójában és hogy miért én. Azért van erre szükség, mert irányítni kell a figyelmüket és szükségem van arra hogy teljesen rám koncentráljanak. Ez azért fontos hogy tényleg megértsék amit mondani fogok. Mert rengeteg hiba volt abból hogy az én figurámat nem fogadták el vezetőnek és így a rosszakaróink és sokszor mi magunk tettünk olyan dolgokat imputokat ami félrevitte a szekeret. Érted?"
"Rendben."
---
"Kösz Laca. Befejezted?"
"Innentől csak akkor fogok pofázni ha engem vagy engem is kérdezel."
---
 Addig kell forgatni őket különböző karakterekben amíg meg nem érti az összes alapértéket amire lehet hosszú távon építeni. Mint Hamvas Béla Karneváljában. FElépítünk különböző szerepeket amikben kipróbálhatják melyik tettük milyen következménnyel jár. Ha olyat tesznek megöljük őket ténylegesen vagy csak a karaktert ha még van rá remény hogy tovább fejlődhessen.
A magas intelligencia így egyrészt szórakoztatóvá válik és nem fogják halál unalmukban gyilkolással és egyéb nemi kéjjel kitölteni az idejüket, mert le lesznek foglalva.
Egészen addig ebben az skizo állapotban fogjuk őket hagyni amíg meg nem jelennek minden karakterükben a közös élhető élet feltételének alapértékei. Amelyik a pusztítás és kegyetlenkedés útjára lép azt pedig ha olyan lesz a helyzet megöljük.
A karakterek között a különböző szintű megértéssel rendelkekezők segíthetnek az integrálásban. Az álca lehetőséget ad arra, hogy mindenki kiélje a legbrutálisabb vagy legtitkoltabb vágyait. Azonos neművel való szex, kegyetlenkedés stb. Viszont közben a többieket is fejlesztjük és ha nem lesznek elég jók akkor tényleg meg is halnak. És mivel a katonai kiképzés szintjét olyan magasra emeltük hogy csak azok maradnak életben akik elsajátítják az alapértékeket és beavatást nyernek a valódi szeretet misztériumába - így azok akik a kegyetlenkedés eflé mennek ténylegesen elpusztulnak, testmaszkban. A kiesők helyére pedig beléphetnek a duplikátumok hiszen mindegyiküknek szüksége lesz helyettesítőkre, addig amíg egyik karakterben vannak addig a másik karaktert egy helyettesítő csinálja.
A legtöbben persze ebben is cska a szórakozást fogják látni, de egy idő után rá fognak döbbenni hogy tényleg meghalnak azok akik nem követik az egyszerű prorgamot. Mert közben levaádsszuk azokat akik valódi gonoszok és nem hajlandók elszakadni a gonosz létüktől, vagy megtámadnak olyasvalakit aki jobb náluk.
Mára kicsit elszállt a ló ezek alatt a karaktercserélők alatt, mert azt hiszik hogy most már bármit megtehetnek. Persze ez koránt sincs így. Már egy páran lebuktak azóta amióta megcsináltuk a mágneses távcső elvére építhető mágnesradart, mert ezzel lehet őket trackelni és pontosan lehet tudni ki merre van személy szerint - mindegy melyik álarc van rajta. Így eshetett meg hogy Harcsa Veronika pl ugyanaz a személy mint Móki...
---
Én kb 4-5 lehettem amikor beavatást nyertem. Egy sokkal idősebb nő avatott be és megmutatott nagyon sok mindent. Hogy hogyan izgul fel, mitől, hogy nézzem meg a testének részeit, simogassam és csókoljam, hogyan közeledjek, és milyen az amikor nekem csinálja ezt ő. Beszélt a testről, a tudatról, a nemi mechanikáról, az érzelmi töltésről. Nagyon jó nő volt. Azóta is akármelyik alterembe léptem, mindig megmaradt bennem a nő iránti vonzalom és a tisztelet. Utólag belegondolva ahogy elnéztem valamelyik nap az általános iskolásokat - a mai majd negyven éves szememmel már eléggé necces erre gondolni. De akkor annyira természetesnek tűnt. Viszont azt is megértettem hogy sok kortársam még nincs készen erre. Ezért várni kellett amíg megjelennek a nemi témájú gondolatok és kíváncsiság. Várni.

Friday, 20 March 2015

valami tökéletes helyettessel pörögtem és nemébredt fel

Putyin meghalt. Megerősítve. Elsőkézből tudom.
---
A Karesz az egyike a leggyorsabb killererknek. Tűzgyújtást és tűztáncot akartam csinálni veletek Rizsa, Egon, Gyuri meg te. Épp akkor estem át egy ilyen típusú beavatási szertartáson az indiánoktól. Viszont iszonyú zuhi lett. Mondom hogy ezt ők csinálták ezt a vihart. Erre a Gyuri nekem esik az Egonnal kontrában hogy olyan nincs. De bazmeg én fejlesztettem nekik a technikákt. De akkor is olyan nincs. Jól van akkor baz meg... :-)
---
Akkoriban a folyamatos értetlenség ami körülvett és ellenségeskedés nagyon kikezdte az idegeimet és türelmetlen és mérges voltam mindenkire aki ellenkezett és meg se hallgatott. Le voltak zárva az agyak. Ugyanez az düh jelent meg a másik oldalon is tulajdonképpen és Orsi, aki egyébként is ott született ahol most van, visszalökte nekem a bosszantás és szúrkálódás mögé rejtett emlékezetőket és visszatanítást.
---
"A fiúk nagyon elmentek az agresszió felé."
"Azért nem tudtam jól megoldani a homokkal és az idősekkel meg a kövérekkel a nemi jellegű beavatást. Mert nem tudtam igazán őszintén szeretni. Felépítettem ugyan egy mentális stratégiát, de akkor is tudat alatt átment az hogy nem bírtam leküzdeni a saját belső érdektelenségemet és vagy ellenérzéseimet. És ez megjelent a kimeneten is méghozzá hosszú távon és jóval szélesebb nagyobb hullámokban. És Orsi te erőltetted ezt a dolgot rám akkoriban. De mindegy most már javítottuk, javítjuk. És azért csináltad mert téged meg ott felkészítettek erre és valami ilyesmiért lettél ideküldve."
---
Tudtam hogy a nemiség végül is mindnekit érint és mindnkit érdekel és ahhoz hogy a telepátia jelensége felé el tudjunk kanyarodni valamivel el kellett adni a dolgot. Az egyik ilyen útvonal a nemiség lett és az ezzel kapcsolatos beavatás. Tudtam azt is az öreggel megbeszéltük hogy ebből viszont nagy hullám lesz, mert egy ilyen szexuálisan frusztrált országban ha kinyitjuk ezeket a kapukat akkor abból először óriási hullám lesz. És rengeteg lesz a visszaélés, a torzítás. Így is lett. Viszont a hullámok elcsendesedni látszanak, és most már megjelent az egészséges erotika is. És ez sem kell, nem muszály belekényszeríteni senkit. Gonosz ember a világ végezetéig lesz talán, a nemiségében túlfűtött ember szintén. A lényeg a folyamatos karbantartáson és takarításon van. Amelyik közösség takarít azon meg is látszik a dolog egy idő után. Tisztán kell tartani a korai éveket és kellenek az egészséges példák. De látom hogy a nők többsége kivirágzott és ez azt jelenti hogy valami már elindult. A bizonytalankodók és a billegők olynaok mint a gyerek aki épp elkezd járni. Nem emgy mindenkinek elsőre se másodikra.
---
Nyilván lesz visszarendeződés is mert most ugye azért az igazi gonoszok be vannak szarva egy kicsit, tőlem is konkrétan meg a többiektől is. És van egy csomó bizonytalan, értetlen, és a kevés nyílt beszéd miatt, sokan nem tudták áttörni a több évszázada felépített szégyenfalat amit a sok ismételt megszégyenítéssel felépítettek azok akiknek konkrétan az volt a célja hogy nemi frusztrációban tartság az embereket tömegével. Régebben nem volt ekkora ügy a nemiség. mindneki csinálta aki megérett rá és volt kultúrája annak hogy hogyan utasítsanak el valakit szeretettel vagy mondjanak igent. Ezt újra meg kellett tanulni úgyhogy sok ilyen találkozót úgy szerveztem meg hogy először beleszőttem a felkészítő szakaszba szeretettel való visszautsítás művészetét és azokat az érzéseket tudatosítottam amik ilyenkor megjelennek a visszautasítottban. Nem vittem bele őket általában rögtön mert felkészítés nélkül nem jó belevenni ilyen érzésekbe. Szóval többnyire leírtam a negatív érzés csomagot ami ilyenkor megjelenik és ajánlottam egy mentális stratégiát arra nézve hogyan tudják átvészelni a visszautasítást a saját önszeretetükre és a tanultakra gondolva. Most téged nem kívánlak, de egyébként szeretlek. Mekkora különbség van e között és a durva elhajtás között. Általában improvizáltam a tudatomat erősen fókuszálva a csoport egészére. Sokféle stratégiát építettem fel a különböző összetételű csoportokhoz és mindenféle jellemző kihágásra rombolásra ajánlottam emgoldási módokat. Beállítottam az alapvető hangulatot és fókuszt - erre mindig felkészültem előtte meditációval. A fő cél a szeretet és a figyelem. Nem erőltetünk semmit, de kedeményezünk ki ki a maga tempójában. lesznek gyorsak lesznek lassúk. És általában mondtam vlamit arról is hogy miért kezdtem el ezt az egészet - de ez általában inkább a végére maradt főleg eleinte mert annyira felfokozott volt sokszor a hangulat hogy nem lettek volna képesek erre figyelni. utána már eltelt mindenki túl a szégyenen, a félelmen, megismerve az igazi szeretettel teli odafordulást, a nemi jellegű figyelmet és a kielégülést. miután lecsillapodtak a kedélyek - akkor kis pihi után beszélgettünk és általában egy alvás vagy néhány nap után megint csináltunk egy összejövetelt hogy megbeszéljük kinek mit hozott fel és egyben az emlékezettörlés (csak mentális hipnózisos, felejtés) megtapasztalását is.
Mindig volt egy váz amithez igazodtam, de mindig improvizáltam a csoport pillanatnyi változásaihoz igazodva.
---
Ugyanezt a módszert alkalmaztam a katonai kiképzés során is. Mindig mutattam valami extrém fizikai teljesítményt és utána lebontottuk hogy mit kell gyakorolni ahhoz hogy ezt valaki meg tudja tanulni megcsinálni. És persze eleinte senki el sem hitte hogy  valamikor is meg fogja ezt csinálni. És mégis és mégis. Nagyon szerettem azokat a pillanatokat amikor valakiben átszakadt a felismerés hogy a mentális stratégia amit gyakoroltatok vele megváltoztatta a testét és megváltoztatta a tudatának a felfogási határait. És ott is voltak olyan gyakorlatok amik már a telepátia felé hajlottak de ezt is csak fokozatosan tudtam elővenni. Először a fizikum és mindig ami természetesen érdekelte a többieket: túlélés, pontos célzás (fókusz), érzékelés fejlesztése (being on guard, pl területen lévő mozgás érzékelése tudatalatti triggerekkel amik a tudatot riasztották stb. millió ilyen hülyeséget találtam ki, miknek megvolt a gyakorlati haszna is de a fő cél az volt hogy az emberek tudatát megnissam és besszéljünk a telepátiáról úgy hogy közben megtapasztalták hogy igen ők is telepaták, mert mindenki az - csak el vagyunk tompítva tudatos manipulációknak köszönhetően. És ezt akartam megváltoztatni, mert barátokat akartam akik értik is amit mondok és egyenrangúak velem, nem esnek hipnotizált állapotba amikor mondok nekik valamit és csinálják meg ész nélkül amit mondok nekik. Eleinte ilyen is volt.

luxuskurva, mágnesradar, telepátia, alterek

Az orsiékkal csináltam itthon az első nemi jellegű kapunyitást és kötést hogy halljuk egymást. Utána letöröltem az emlékeiket és össze kellett szedniük mire emlékeznek. Ott még veszélyes volt nagyon amit csináltunk és szükség volt arra hogy az emlkékeztetőket, üzeneteket baszogatásba és piszkálásba, pszichikai kínzásba rejtettük. Pontosan nem is emlékszem miért itt azért van valami homály. Ez a későbbiekben nagyon komoly hibának bizonyult és nem is tudtam egykönnyen felszámolni. Iszonyú sokat szenvedtem emiatt. És mások is, mert bosszúálló típus vagyok és amikor lehetett én is visszaütöttem - persze elárejtve az üzenetet, emlékeztetőt is.
---
A gyerekekre nagoyn oda kell figyelni aki kínoz azt meg kell azonnal ölni. Ma már nincs három lehetőség sem. Első alkalommal megy a szemétbe. Mindegy ki az. Le kell zárni a bementet globálisan. most hogy kiadtam a mágneses radart amivel gyakorlatilag bármit lehet követni - így már ti is a legjobbak is követhetőek lesztek akármelyik alteregóban utazok.
---
Igen csináltam mágneses fegyvert is. Lézerkardot is csináltunk érdekes hogy pont olyan a hangja mint amit az öreg csinált a star warsban neki. Furcsa élmény volt. pontosan ugyanúgy reagál a levegővel való érintkezésre ha gyorsan pörgeted mint ahogy a filmen lehet hallani. Eléh hátborzongató volt. A mágneses fegyver meg azért lett mert meg akartam csinálni a homokfutót is amit a Luke vezetett gyerekként. És mivel ezek a szarházik csak a fegyverekért voltak hajlandóak pénzt áldozni ezért muszály volt minden lényeges alkatrészt benne fegyver változatban eladni a szarháziknak. Egyébként minden fegyvert úgy csináltunk meg hogy tudjunk védekezni ellene, ebben követtem az öreg hagyományait. A mágneses fegyver tulajdonképpen a hajtóműhöz kellett. A radar meg a követéshez - távcső-radar már csak egy kis lépés ugye? :-)
---
"Nem a kütyük a fontosak, hanem az elmék amik a kütyüket használják. A kütyük is fontosak figyelj oda rájuk, mert jó ha tudod hogyan kell védekezni ellenük, meg érdekesek is egyébként - de nem az a fontos. Mert mindent a pszichénkkel csinálunk és ott dől el a világ sorsa."
---
Öljetek meg mindenkit akit tudtok és nem hagyja abba a jó embereink rongálását gyilkolását. Azok akik kiszálltak és feladták az elteregóikat kicsit kiszolgáltatottabbak őket keményebben kell védeni. A pénzessákokat meg meg kell keményen szorongatni és kész. A Rotchildokat meg a többi szarládát. Igenis legyen pénz az emberekre. Oda kell lépni a tökükre akkor mindjárt lesz, most már vane gy csomó közületek is aki ellen tud állni nekik, persze tudom belekényelmesedtetek a korlátlanlehetőségek világába (azaz majdnem korlátlan) de ha nem igazodtok a felépülési programhoz akkor el lesztek takarítva akárilyen jók vagytok, mert mindig jön egy jobb és senki sem sérthetetlen.
---
Vannak ma már olyan telepata figyelők és telefonközpontosok,a kik nem csak figyelnek - hanem aktívan bele is nyúlnak a közvetített üzenetekbe. Ez olyan hogy real time tehát azonnal átalakítják és eltorzítják az üzenetet amit telepata módon küldesz. Ezért van az hogy sok kapcsolódás tönkremegy. A kiscsillag is képes egyszerre több rétegben kommunikálni ilyen módon... Az emlékezettörlés odáig fejlődött hogy az alteregók között lassan nincs egyáltalán átszivárgás, csak nagyon mélyen tudat alatt de a tudatba már alig tud feltörni és sok idő kell a felépüléshez a psziché újra egyesüléséhez. A megosztott élet sok érdekes dooggal jár és vonzó is élvezetes is egy darabig mindenkinek, ma pornósztár vagy holnap, politikus, honapután programozó egy tengeralattjárón, utána zenész, majd szobapincér - mindezt különböző nyelveken különböző országokban úgy hogy az alteregók nem beszélik a másik  nyelvet sem... Csak egy hátránya van: megterheli a pszichét egyre nő a kéj és drogfüggőség, az erőszakos-veszélyes helyzetek is függővé tesznek az adrenalin és a hihetetlen teljesítmények miatt és egy idő után kezd a dolog egy kicsit megroskadni. Kétféle módon csuklik össze: egyik alter dominálni kezd és átfolyik a többibe. A többi alter pedig mgpróbálja megfékezni ez előbbi dominánst. Ez brutális ám, mert amikor elkezdesz üldözni pl valakit aki majdnem kinyíratott valakivel és rájössz hogy te magad voltál egy másik alteredben - az ott már jelzi hogy rendszerösszeomlás következik. És egy idő után elkerülhetetlen. Ezért kellett állandó segítség nekem is. A külső állandó megbízható psziché akik tudja milyen altereket használok és segít összeszedni magad amikor kiszállsz. ert tudja honnan indultál. mondjuk én sajna még abban a korban aktívkodtam amikor nem volt mágnesradar és nem tudtak követni, szóval volt több olyan figurám akikről elfeledkeztem eltűntek és azóta is keresik, mert senki nem tudott róla és én is elfelejtettem - és közben talán meghalt, vagy meghaltak azok akikkel kapcsolatban állt.
---
A manipulátor közvetítők miatt kell hangosan beszélni amikor lehet. Itt meg kell jegyeznem hogy pl egy idő után igen nehéz még a felfokozott tudatállapotokban is megszólalni és hangosan kérni valamit a másiktól. "Szeretnék a szádjába élvezni." "Mondd ki hangosan." "Nem merem félek hogy visszautasít." "Mondd ki." kimondta a csaj meg örömmel kapta be. "De nem akarom lenyelni nem baj?" "Nem. Csak úgy köpd ki hogy ne lássa." "Miért?" "Mert az egy kicsit megalázó. Olyan mint amikor visszautasítod valakinek a közeledését egy kicsit szimbolikusan - legalábbis a számára most."
---
Közben tudom azt is hogy a különböző szintű kapcsolódások miatt a hangos beszéd nagoyn nehéz, mert nem mindenki tudatosodik ugyanolyan tempóban. És amikor egyik már "hallja" és szeretné elmondani, de a másik még nem hallja és szégyenli hogy ha a másik hallaná, mert még rabként tartja a nemi jellegű, vagy egyéb kéjvágy frusztráció vagy manipuláció és nem tudja ezt valahogy kezelni akkor ez nehéz. Ezt meg kell tanulni kezelni. Igen most megjelent egy ilyen vágy a testemben vagya fejemben - vajon igazi-e vagy manipulált? Ma már idegességet, nemi izgalmat, a légzést, tompaságot, náthát, izomrángást és ezek kombinációit meg másokat is lehet mimikálni vlakin. Lehet azt is manipulálni hogy ikor fingjál. A kavitációs effekt az ultrahang miatt megoldja. Annyi levegő mindig van a belekben. most ez pl egy erős szégyenérzettel társítva egy olyan helyzetben akár lehet egy utolsó csepp is a pohárban.
---
Állandó célpont vagyok rájöttem hogy a fogaimat is lövik valamivel ezért van az hogy erős szájszagom lesz néha reggelre. Egyébként ha odateszem a kezem akkor nem lesz - és ez a természetes. lövik a bokámat is attól megfájdul a sarkam néha annyira hogy lig bírok rálépni, a térdem, a vádlim, a vállam, a derekam, a mellkasom, a légzőrendszerem, a szemhéjam (tikelés!!!), a füle pl állandóan basztatják emiatt van a folyamatos fülfolyásom, a beleimet is basztatják sokszor, néha valami nagy erejű impulzus miatt a beleim is vérezni kezdenek - ezek mind hullámtechnológiákra és részecsketechnológiákra alapuló manipulált szutykok. Technika. De ezeket is el fogjuk takarítani mindet. Ezeket több okból fejlesztettem. Egyrészt minden technika amit kidobtam egyben a hálózat felmérésére szolgált és egyben noszogató és baszogató eszközzé vált sokhelyütt gyilkos szerszámmá amivel cselekvésre tudtam bírni az embereket. mert ha nincs veszély akkor az egészséges ember nem csinál semmit. És ez így van rendjén csak van veszély, csak láthatatlna és nagyon nehezen érzékelhető az átlag és még az átlag fölötti intelligenciával rendelkezők számára is. elég kellemetlen. Ma azért basztatnak ennyire hogy le legyek lassulva. Ez azért fontos nekik, mert ha elkezdek megint ugrálni, meg muzsikálni akkor lehagyom őket bármiben - igen azokat aki ma a legjobbaknak számítanak - és akkor vonzóvá válok az emnerek számára. És mivel én nem félek beszélni sem nyíltan érthető mondatokban és egyszerűen, ezért nagyon igyekeznek még mindig mind mentálisan mind fizikailag "kordában tartani" hogy ne legyek vonzó. Erre szolgál a fogaim támadása, a fülem támadása. És a fizikai lassításra meg az állandó fájdalom. Engem nem azért trackelnek és támadnak mert én gonosz vagyok alapból, hanem mert ők nem akarják hogy én népszerűvé váljak és sikeressé. És az a szomorú ebben hogy most már azok csinálják ezt akiket én segítettem megérteni a dolgokat és sokmindenre én képeztem ki, sokmindenbe én avattam be őket. De a mester indig mester marad. És ez nem csak egy mondás. Én mutattam meg nektek az ajtókat amin be kell lépni, és ez azért volt lehetséges mert tudtam hol az ajtó, hol a kilincs és elmondtam ha bejuttok akkor hogyan érdemes ott mozogni. mire figylej és mire ne. Minek mi a következménye. Ugye ma ebben az alteregóban amiben vagyok a tudatom le van egyszerűsítve és nyomva. Erre sok okból volt szükség. Az egyik az hogy nagyon magányos voltam a csúcson és egyre többet idegesített az értetlenség és a jóra veló restség - magyarul ha nem teszem meg kinyírlak benneteket. Akkor meg megint szarul éreztem volna magam, mert én tényleg szeretlek benneteket ezt érzem és mégha sokat baszogattalak is benneteket most már többen értitek is hogy miért és látjátok a veszélyt is, meg a megoldást is. És a megoldás nagyon jó, ha benne éltek.